Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Wat doen als je aannemer failliet gaat?

Wie op het punt staat te gaan bouwen, begint aan een heel avontuur. Voor veel mensen is een huis bouwen immers een van de grootste gebeurtenissen in hun leven. Natuurlijk begint iedereen hieraan met als doel een gelukkig leven te gaan leiden in hun nieuwe stekje. Helaas loopt het bouwen van die woning niet altijd van een leien dakje. Wat gebeurt er bijvoorbeeld wanneer je aannemer failliet gaat? Als bouwheer is het niet makkelijk om daar plots mee om te gaan. Je wordt omsingeld door allerlei ingewikkelde procedures en juridische termen, maar hoe zit dat nu juist?


Betekent een faillissement ook het einde van onze overeenkomst?

De overeenkomst tussen jou als bouwheer en de aannemer blijft geldig, ook na het faillissement. Er is maar één scenario waar dat niet zo is: bij het opstellen van het contract kan je uitdrukkelijk laten vermelden dat na een faillissement de overeenkomst wordt ontbonden ten laste van de aannemer. Natuurlijk is het daar te laat voor wanneer het faillissement reeds een feit is. De enige raad hier is dus dat je beter té voorzichtig kan zijn dan niet voorzichtig genoeg!

Het failliete bouwbedrijf heeft niet langer de leiding

Wanneer een bouwbedrijf failliet gaat, mag het niet langer zelf zijn goederen beheren. In plaats daarvan wordt het beheer overgenomen door een curator. Die curator wordt aangesteld door de rechtbank en neemt de leiding van de failliete onderneming over.

 
Helaas loopt het bouwen van die woning niet altijd van een leien dakje. Wat gebeurt er bijvoorbeeld wanneer je aannemer failliet gaat?

Bovendien is het zijn taak om ervoor de zorgen dat alle schulden worden afgelost die het failliete bouwbedrijf gemaakt heeft. Ook beslist de curator of het bouwbedrijf de begonnen werken al dan niet moet verderzetten. In de meeste gevallen worden de werken echter wel stopgezet, zodat de bouwheer op zoek kan gaan naar een nieuwe aannemer om de werken te voltooien. Alvorens je echter aan de slag gaat met een nieuwe aannemer, kan je best samen met de curator en je architect een staat laten opmaken van alle werken die al werden uitgevoerd, alvorens het bouwbedrijf failliet ging. Zo is er later geen discussie mogelijk tussen de oude en de nieuwe aannemer, over wie nu juist wat heeft gedaan.

Heb je reeds een voorschot betaald aan de failliete aannemer, maar zijn de werken waarvoor je betaalde nog niet uitgevoerd? Dan moet je dat melden in een aangetekende brief aan de curator.
 

Bouwbedrijf failliet, en wat met het geld?

Heb je reeds een voorschot betaald aan de failliete aannemer, maar zijn de werken waarvoor je betaalde nog niet uitgevoerd? Dan moet je dat melden in een aangetekende brief aan de curator. Ook wanneer je een schadevergoeding wil omdat je bijvoorbeeld vertragingen hebt opgelopen door het faillissement van het bouwbedrijf, moet je dat melden met een aangetekend schrijven. Zo kan je als bouwheer een aangifte van schuldvordering indienen. Let er wel op dat die aangifte moet gebeuren binnen een bepaalde termijn, die werd vastgelegd in het vonnis.

Jammer genoeg kan je er niet altijd op rekenen dat je dat geld nog terugkrijgt. Bij een faillissement zijn er namelijk een heel aantal schuldeisers die elk hun deel terug willen. De zogenaamde bevoorrechte schuldeisers (zoals de fiscus en het personeel van het failliete bouwbedrijf) hebben voorrang wat betreft het terugbetalen. Jij als bouwheer hebt die voorrang echter niet. Als er dus niet genoeg geld voorhanden is om iedereen terug te betalen, dan kan het gebeuren dat je niets terugkrijgt.


Wanneer je zélf als bouwheer de aannemer nog moest betalen voor werken die al werden uitgevoerd, dan moet je die facturen na het faillissement rechtstreeks aan de curator betalen. Alleen wanneer je kan aantonen dat die werken slecht werden uitgevoerd, is dat niet nodig.

De curator heeft het voor het zeggen

Zoals eerder werd gezegd, heeft de curator alle touwtjes in handen na het faillissement. Daarom is het vanzelfsprekend dat jij niets meer rechtstreeks aan de aannemer moet betalen. Moet er toch nog iets betaald worden, dan gebeurt dat aan de curator. Pas hier zeker mee op, want als je toch nog rechtstreeks aan je aannemer betaalt na zijn faillissement dan bestaat het risico dat je datzelfde bedraag ook nog eens aan de curator verschuldigd bent.


Bescherm jezelf als bouwheer

Als bescherming voor wie een huis bouwt, bestaat er de wet Breyne. Deze wet geldt wel enkel voor werken die van begin tot einde worden uitgevoerd door een en dezelfde aannemer; het zogenaamde sleutel-op-de-deur principe dus. AIs dat niet het geval is, dan kan er slechts een gewone aannemingsovereenkomst worden gesloten. Maar wat houdt die wet Breyne nu juist in? Een van de regels is dat het voorschot dat de aannemer vraagt maximum 5% van de totale aannemingskost mag bedragen. Daarnaast houdt de wet de naleving in van de afgesproken uitvoeringstermijn en de bouwprijs. Ook wordt vastgelegd dat wat jij betaalt, de prijs van de uitgevoerde werken niet mag overschrijven. Sommige aannemers dragen het label van de Charter van de Woningbouwers. Dat label wijst erop dat zij zich ertoe verbinden dat ze zich strikt houden aan de wet Breyne. Vertrouw echter niet blindelings op dit label: het geeft dan misschien wel aan dat de aannemer zich aan de wet Breyne houdt, maar veel aannemers zoeken (én vinden) toch nog achterpoortjes. Wees dus steeds voorzichtig!

 
Wanneer je aannemer failliet gaat, komt daar heel veel bij kijken. Omdat zoiets bij iedereen anders verloopt, geldt er geen algemene conclusie die altijd van toepassing is.

Aannemer failliet, wat nu?

Wanneer je aannemer failliet gaat, komt daar heel veel bij kijken. Omdat zoiets bij iedereen anders verloopt, geldt er geen algemene conclusie die altijd van toepassing is. Wel zijn er enkele tips die je als bouwheer kan opvolgen. Zo kan je er bij het opstellen van een contract op letten dat er een clausule is die zegt dat bij een faillissement de overeenkomst wordt ontbonden ten laste van de aannemer. Daarnaast kan je er ook op letten dat de aannemer van jouw keuze het label van de Charter van de Woningbouwers draagt. Dat houdt namelijk in dat deze aannemer zich ertoe verbonden heeft om zich te houden aan de toepassingen die de wet Breyne toeschrijft. Neem echter steeds het zekere voor het onzekere, zodat jouw gedroomde stekje zonder al te veel problemen tot stand kan komen!


Interessante dossiers over bouwen en verbouwen:
aannemer aannemer failliet aannemer failliet wat nu