Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin
 

Het belang van verse lucht

Gemiddeld 85 % van onze tijd brengen we binnen door. Meer dan de helft van de lucht die we inademen, is afkomstig uit het binnenklimaat van gebouwen: school, kantoor, werkvloer, maar vooral ook de eigen woning. Aangezien de EPB-eisen een strengere isolatie en luchtdichtheid voorschrijven, zijn luchtlekken in nieuwbouwwoningen verleden tijd. Om toch een gezond binnenklimaat te garanderen, is het daarom belangrijk dat we op een andere manier gaan ventileren. Ook bij renovatie is het belangrijk om steeds goed te ventileren. Gebrekkig geventileerde gebouwen hebben een nefaste invloed op de gezondheid en het leefcomfort van de mens: irritaties van ogen, neus en keel, hoofdpijn, vermoeidheid of infecties, ..., geurhinder, vochtcondensatie en schimmels.

Leef gezond, ventileer!

Een continue en gecontroleerde ventilatie is de enige efficiënte manier om een gezond binnenklimaat te bekomen. Goed ventileren betekent het juiste debiet verse lucht toevoeren, doorheen je woning voeren en tenslotte de verontreinigde lucht afvoeren. Er moet dan ook een goede balans zijn tussen de toegevoerde en de afgevoerde lucht.


Het heeft immers weinig zin om roosters te plaatsen om de warme, vochtige lucht af te voeren, als je niet zorgt voor een goede toevoer van verse lucht. De Belgische norm NBN D50-001 bepaalt dat per m² vloeroppervlakte 3,6 m³ lucht per uur toe- en afgevoerd moet worden. Daarnaast legt die norm ook enkele minima op voor specifieke ruimten.

Het A, B, C(+), D van ventilatie

We onderscheiden 4 ventilatiesystemen, die steeds uitgaan van dezelfde 3 basisprincipes: aanvoer van verse lucht in de 'droge' ruimtes (woon-, slaap-, studeerkamer, ...), doorstroming in de woning en afvoer van de vervuilde lucht in de 'natte ruimtes' (toilet, keuken, wasplaats, badkamer, ...).

 
Maak kennis met de vraaggestuurde ventilatiesystemen van Renson.

A: Natuurlijke aanvoer en natuurlijke afvoer.

Bij systeem A gebeurt de luchtcirculatie op natuurlijke wijze aan de hand van klimatologische drukverschillen. De toegevoerde lucht komt de woning binnen via regelbare toevoeropeningen in ramen, muren of dak. Via doorvoeropeningen in de vorm van kieren onder de deuren of roosters, gaat de lucht vervolgens richting natte ruimtes. In de natte ruimtes verdwijnt de vervuilde lucht via regelbare afvoeropeningen in een verticaal kanaal dat boven het dak uitmondt.

B: Mechanische aanvoer en natuurlijke afvoer.

Bij ventilatiesysteem B wordt verse lucht door middel van een ventilator aangezogen om dan via ingebouwde ventilatiekanalen gelijkmatig over de woning verdeeld te worden. Door deze mechanische aanzuiging van lucht ontstaat een zogenaamd schoorsteeneffect waardoor vervuilde lucht automatisch op natuurlijke wijze afgevoerd wordt. Dit systeem wordt in de praktijk ook nauwelijks toegepast.

C: Natuurlijke aanvoer en mechanische afvoer.

Het is een systeem dat zowel voor nieuwbouw als voor renovatie uiterst geschikt is en zonder grote problemen geplaatst kan worden. Het ventilatiesysteem C is uitgerust met een ventilator die voortdurend elektriciteit verbruikt.

C+ en C+EVO: Natuurlijke aanvoer en vraaggestuurde mechanische afvoer.

Dit zijn twee varianten van specialist RENSON® op deze systemen C. De verbetering zit in de installatie van moduleerbare afvoeropeningen in functie van de vochtigheid of beweging in de ruimtes. Daardoor wordt het ventilatiedebiet steeds aangepast aan de werkelijke woonsituatie. Er wordt dus ook nooit meer geventileerd dan noodzakelijk en dat levert een grote energiebesparing op.


We onderscheiden 4 ventilatiesystemen, die steeds uitgaan van dezelfde 3 basisprincipes. Hierbij specialiseert Renson zich in ventilatiesysteem C.
 

D: Mechanische aanvoer en mechanische afvoer.

Bij Systeem D met warmterecuperatie (balansventilatie) gebeuren zowel de aan- als afvoer van de lucht via luchtkanalen met behulp van ventilatoren. De aangevoerde lucht wordt voorverwarmd met de warmte die uit de afgevoerde lucht gehaald wordt. Een perfecte plaatsing en regelmatig onderhoud, bijvoorbeeld reiniging en vervanging van filters, zijn absoluut noodzakelijk, om gezondheidsrisico's te vermijden.

Wat moet u dan kiezen?

Een onfeilbare kieshandleiding bestaat niet. Kies steeds die oplossing die best bij jouw situatie en budget past.


Hou rekening met de luchtcirculatie, de elektriciteitsfactuur, de invloed op het E-peil, maar ook met de kosten voor aankoop, installatie en onderhoud. Bij het energiezuinig bouwen is het bovendien belangrijk om rekening te houden met de gezondheid en het comfort van de bewoners. De vraaggestuurde ventilatiesystemen C+® en C+®EVO van RENSON® bieden dan ook een gezonde oplossing voor elke woning.

RENSON® C®+ en C®+EVO: Vraaggestuurde ventilatiesystemen

Beide systemen zijn energiebesparende, vraaggestuurde ventilatieoplossingen op basis van een zelfregelende natuurlijke toevoer van verse lucht, een esthetische doorvoer en een gemoduleerde mechanische afvoer van vervuilde lucht.

Toevoer
Zelfregelende ventilatieroosters (Invisivent®EVO, THM90 EVO, AR75, Screenvent® Mistral) in de droge leefruimtes zorgen voor de continue luchttoevoer zonder tocht. Zelfs als je langs een drukke weg woont, kan discreet geventileerd worden zonder enige geluidshinder, dankzij de geluiddempende Invisivent®EVO AK of de Screenvent® Mistral AK.

Doorvoer
Vaste deurroosters (Invisido® of Silendo®) regelen de doorvoer van lucht.

Afvoer
De mechanische afvoer gebeurt via één centrale ventilator in combinatie met afvoermonden in de natte ruimtes. Systeem C+® combineert de ventilator Xtravent® Modus of EcoModus met plastic afvoermonden, die uitgerust zijn met een vochtsensor en/of aanwezigheidsdetector, die onafhankelijk van elkaar reageren.

De mechanische afvoer bij Systeem C+®EVO gebeurt via de Healthbox® in combinatie met esthetische afvoermonden. Deze RENSON® Healthbox® screent het vochtgehalte in tot 6 vochtige ruimtes 24 op 24 en stuurt het extractiedebiet automatisch bij. Elke regelmodule, behalve in het toilet, is uitgerust met een ingebouwde vochtsensor, die ervoor zorgt dat de klep meer of minder opent, afhankelijk van de luchtvochtigheid in de ruimte. In de badkamer garandeert een bijkomende aanwezigheidssensor een nog groter comfort. In de natte ruimtes ziet de gebruiker alleen de afvoermonden uit aluminium, leverbaar in 6 verschillende designs en ideaal voor in- of opbouw in plafond of in muur.

Het mag dan ook duidelijk zijn, dat deze vraaggestuurde ventilatiesystemen C+ en C+EVO een geschikt en gezond alternatief bieden voor laagenergie- of zelfs nulenergiewoningen. Deze systemen denken aan de gezondheid en het comfort van de bewoner, maar ook aan de energiezuinigheid, want je krijgt een verlaging van het E-peil, die de E-peilwinst met balansventilatie dicht benadert.


RENSON Healthy Domestic Concept

Door een intelligente combinatie van ventilatie en zonwering heeft RENSON® met zijn Healthy Domestic Concept® een totaalconcept ontwikkeld voor de privéwoning. Het systeem garandeert naast een gezond binnenklimaat ook een ideale binnenhuistemperatuur het hele jaar door en verlaagt bovendien het energieverbruik. Het steunt op drie pijlers:

Vraaggestuurde basisventilatie

Systemen C+® en C+®EVO zorgen voor de natuurlijke toevoer van verse buitenlucht, de discrete doorvoer in de deuren en de mechanische gecontroleerde afvoer van vervuilde lucht.

 
Door een intelligente combinatie van ventilatie en zonwering heeft RENSON® met zijn Healthy Domestic Concept® een totaalconcept ontwikkeld voor de privéwoning.

Intensieve nachtventilatie (Nightcooling)

Hierbij koelen grote natuurlijke luchtstromen het gebouw en de binnenlucht 's nachts af. In de zomer zorgt dit voor een aangename temperatuur met een minimum aan energieverbruik. Dit principe vereist de nodige thermische massa om de koelte op te slaan en luchttoevoer in de woning via roosters met een groot debiet.

Externe zonwering voor glasgevels

Buitenzonwering houdt de warmte buiten en zorgt voor visueel comfort. Duurzame aluminium zonweringsystemen (Loggia® schuifpanelen) of screens (Fixscreen® en Topfix® Max) weren tijdens de zomermaanden de zon uit de woning en voorkomen op die manier oververhitting. Toch blijft een optimale lichtinval mogelijk.


ventilatiesystemen vraaggestuurde ventilatiesystemen ventileren