Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

EPB en EPC

Wie aan het bouwen of verbouwen is, heeft de termen ‘EPB’ en ‘EPC’ vast wel eens voorbij zien komen. Bij de bouw van een woning, bij renovaties of bij de verkoop van een huis zijn de termen EPB en EPC immers van groot belang. Maar waarvoor staat EPB en EPC eigenlijk? En wat is het verschil tussen de twee begrippen? We vertellen het je allemaal hieronder!

EPB en EPC: afkortingen

We vallen met de deur in huis: EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat, EPC staat voor EnergiePrestatieCertificaat. Beide gaan over het energieverbruik van een woning, en zowel de EPB-studie als het EPC-certificaat zijn wettelijk verplicht. Waarin verschillen deze termen dan juist?

EPB-studie laten uitvoeren

Wanneer je een bouw- of verbouwproject onderneemt waar je een bouwvergunning voor nodig hebt, dan is het verplicht om een EPB-studie te laten uitvoeren. In de praktijk komt dit erop neer dat elk gebouw met de bestemming ‘wonen’, ‘kantoor’ of ‘school’ aan de E-peileisen moet voldoen. Op die verplichte EPB-studie bestaan echter enkele uitzonderingen, die je hier terugvindt, én de EPB-eisen zijn niet dezelfde voor alle gebouwen. Controleer de regels dus eerst voordat je een EPB-studie laat uitvoeren. Heb je de wetgeving doorgelezen en moet je toch verplicht een EPB-keuring laten uitvoeren bij je bouw- en verbouwwerken? Maak dan als bouwheer een afspraak bij een EPB-verslaggever, of energiedeskundige type B, die steeds beschikt over een diploma ingenieur. Hij zal speciale EPB-software gebruiken om te kijken hoe energie-efficiënt je woning is en waar verbetering mogelijk is. Die efficiëntie wordt gemeten aan de hand van een E-peil. Hoe lager het E-peil, hoe energie-efficiënter je woning. De criteria voor een energiezuinige woning worden echter elk jaar aangescherpt, omdat men naar een zo laag mogelijk E-peil streeft.

EPC-certificaat bekijken

Zoals gezegd is een EPB-studie nodig voor de bouwheer. Een EPC-certificaat daarentegen is nodig voor de koper of huurder. Hij of zij bekijkt het EPC-attest om te weten hoe energiezuinig de woning in kwestie is. Net zoals bij een EPB-studie, maak je ook voor een EPC-controle op voorhand een afspraak bij een energiedeskundige. De controle wordt hier uitgevoerd door een energiedeskundige type A, die een specifieke opleiding volgde en daarvoor ook een attest behaalde. Die komt dan bij je langs en bekijkt je ramen, deuren en isolatie. Kortom, hij/zij controleert de woning grondig. Voor die controle gebruikt de energiedeskundige certificatiesoftware die door het Vlaams Energieagentschap ter beschikking gesteld wordt. Op basis daarvan wordt er dan een EPC-attest samengesteld dat aantoont hoeveel energie er in de woning verloren gaat. Men vindt er bijvoorbeeld de berekende energiescore terug die op een kleurenbalk wordt geplaatst: bevindt de score zich in het groene gebied, dan is de woning energiezuinig! Bevindt de waarde zich in het rode gebied, dan is het huis niet zo energie-efficiënt. De toekomstige koper of huurder ontvangt eveneens een exemplaar van dit EPC-attest.

EPB of EPC?

De termen EPB en EPC hoef je vanaf nu nooit meer door elkaar te halen! We sommen het nog even voor je op: een EPB is een keuring van het E-peil en wordt door de bouwheer aangevraagd bij de bouw of bij verbouwingen van een huis. Een EPC wordt uitgevoerd door een energiedeskundige type A, en heeft als nut om de huurder of koper op de hoogte te brengen van het energieverbruik van de woning. Dat verschil is ook weer uitgeklaard!


epb epc epb-studie