Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

De waarheid over thermische isolatie

Lang geleden, toen dieren en planten nog konden spreken, werd het isoleren van een woning gezien als een luxe. Niemand besefte hoe noodzakelijk isolatie eigenlijk wel was en bovendien leken energiebronnen onuitputtelijk. Stilletjesaan werd die fabel echter weerlegd. Energie werd en wordt steeds schaarser en daarom zoeken we manieren om energiezuiniger te leven. Op die manier raakt ook isolatie meer en meer ingeburgerd, maar toch hebben velen nog steeds vooroordelen over isoleren. Er doen dan ook nog heel wat onwaarheden en fabels de ronde. In dit artikel ontkrachten we alvast een aantal hardnekkige fabeltjes over isolatie, dus oogjes open en snaveltjes toe!


Dikke isolatiematerialen isoleren beter dan dunne

Dat klopt niet helemaal. Isolatiematerialen hebben namelijk allemaal een lambda-waarde, oftewel een warmtegeleidingscoëfficiënt, die uitgedrukt wordt in W/mK. Deze lambda-waarde geeft aan hoe veel warmte het isolatiemateriaal geleidt. Isolatiemateriaal met een lage lambda-waarde geleidt weinig warmte en zal dus beter isoleren dan isolatiematerialen met een hoge lambda-waarde. Het kan daarom heel goed zijn dat een dun isolatiemateriaal een lage lamba-waarde heeft, en dus beter zal isoleren dan een heel dik isolatiemateriaal. Om zeker te zijn dat je voor goede thermische isolatie kiest, moet je dus kijken naar de lambda-waarde van de isolatiematerialen!

Door te veel isoleren krijg je last van schimmel

Helemaal niet! Bovendien bestaat er niet zoiets als overisoleren, want hoe meer je isoleert, hoe beter. Wat wel een feit is, is dat isolatie niet zonder ventilatie kan.

 • thermische isolatie isolatie
 • isoleren thermische isolatie
 • spouwmuur isoleren
 • isolatiemateriaal spouwmuur
 • lambda-waarde isolatiemateriaal

Door je woning goed te isoleren ga je alle kiertjes en spleten in je woning wegwerken. Op die manier wordt je woning steeds meer luchtdicht, wat betekent dat verse lucht niet zomaar binnenkan en dat vocht dat binnenshuis geproduceerd wordt, ook geen weg meer naar buiten vindt. Het vocht zal dan verdampen en zich afzetten op de koudste plekjes in huis zoals op de ramen, de muren en de plafonds. Die condensatie kan op termijn voor schimmel gaan zorgen. Beschik je dus over goede isolatie maar vergat je de nodige ventilatie te voorzien, dan verhoogt inderdaad het risico op schimmelvorming. Ventileren is dus de boodschap! Een ander punt is dat schimmelvorming kan optreden op plaatsen waar thermische isolatie ontbreekt, of op plaatsen waar de isolatie slecht werd aangebracht. Opletten met koudebruggen dus!

Enkele suggesties:         Vind bedrijven en premies:
isolatie
isolatie
isolatie
isolatie
isolatie

Stilstaande lucht isoleert goed, dus isolatie in een spouwmuur is niet nodig

Opnieuw een fabeltje over isolatie dat we kunnen ontkrachten. Je mag namelijk niet vergeten dat de lucht in een spouwmuur helemaal niet stilstaat. De meeste gevels hebben open stootvoegen, die net zorgen voor ventilatie in de spouwmuur. Bovendien dringt een groot deel van de warmte die binnenshuis geproduceerd wordt, doorheen het binnenspouwblad.


 • isolatie isolatie
 • thermische isolatie thermische isolatie
 • isoleren isoleren
 • spouwmuur spouwmuur
 • isolatiemateriaal isolatiemateriaal
 • lambda-waarde lambda-waarde
 • isolatie isolatie
 • thermische isolatie thermische isolatie
 • isoleren isoleren
 • spouwmuur spouwmuur
 • isolatiemateriaal isolatiemateriaal
 • lambda-waarde lambda-waarde
 • isolatie isolatie
 • thermische isolatie thermische isolatie
 • isoleren isoleren
 • spouwmuur spouwmuur
 • isolatiemateriaal isolatiemateriaal
 • lambda-waarde lambda-waarde
 • isolatie isolatie
 • thermische isolatie thermische isolatie
 • isoleren isoleren

Goede spouwmuurisolatie gaat die warmteafgift voor een groot deel verminderen en dat voel je op je energiefactuur.

Je mag een spouwmuur nooit helemaal opvullen met isolatie

Ook dat is niet helemaal waar. Je mag een spouwmuur volledig opvullen met isolatie, maar daarvoor moeten wel een aantal regels in acht genomen worden. Zo zijn een correcte plaatsing en een geschikt isolatiemateriaal absoluut topprioriteit voor een volledig opgevulde spouwmuur. Ook de waterafstotendheid van de spouwmuurisolatie is heel belangrijk, omdat de werking van de thermische isolatie niet verstoord mag worden door indringend vocht. De vorstbestendigheid van het metselwerk en de gevelstenen is eveneens essentieel, net zoals het zorgvuldig aansluiten van de spouwmuurisolatie op de binnenmuur. Als aan al deze voorwaarden voldaan is, zal een volledig opgevulde spouwmuur helemaal geen problemen geven!


Laat je niet van de wijs brengen door isolatiefabels

Hoewel isolatie vroeger slechts werd gezien als een luxe, groeit geleidelijk aan het besef dat isoleren wel degelijk nuttig is. Toch bestaan er nog steeds heel wat vooroordelen over isolatie. Een aantal daarvan weerlegden we in dit artikel. Zo is dik isolatiemateriaal niet noodzakelijk beter dan dun isolatiemateriaal, is overisoleren slechts een fabeltje, en kan je door volledige of gedeeltelijke spouwmuurisolatie heel wat energie besparen. Laat je dus niet van de wijs brengen door onwaarheden over isolatie, want goed isoleren is wel degelijk de moeite waard!


isolatie thermische isolatie isoleren