Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

De isolatiewaarden en hun betekenis

Door je woning in te pakken met isolatie zorg je ervoor dat kostbare warmte niet naar buiten kan ontsnappen. Op warme zomerdagen zorgt thermische isolatie er trouwens ook voor dat het binnen lekker koel blijft terwijl buiten de zon brandt. Bovendien is isolatie in een woning verplicht sinds 2006. In dat jaar ging namelijk de EPB-wetgeving in, wat staat voor energiebesparingsbesluit. Het EPB stelt eisen aan de thermische isolatie van zowel nieuwbouw als bestaande gebouwen, om zo zuinig mogelijk om te gaan met energie. Dat EPB staat vol isolatietermen die voor niet-ingewijden soms moeilijk te begrijpen zijn. Om je daarbij een handje te helpen, geven we in dit artikel een overzicht van wat al die R-waarden, U-waarden, K-waarden enzovoort inhouden!


De K-waarde

Om te beginnen stellen wij je voor... De K-waarde! Deze geeft het algemene isolatieniveau van een woning aan. Hoewel het een beetje tegenstrijdig klinkt, moet de K-waarde zo laag mogelijk zijn: een lage K-waarde betekent namelijk dat je woning beschikt over een hoog isolatieniveau, wat helpt om warmteverliezen tegen te gaan. De K-waarde wordt berekend aan de hand van de U-waarden van de verschillende bouwdelen en ook de compactheid van het gebouw speelt een belangrijke rol. Dit is immers logisch, want een compact gebouw heeft minder geveloppervlakte langs waar warmte verloren kan gaan. De EPB-wetgeving verplicht een K-waarde van ten hoogste K40.

De U-waarde

Onze volgende deelnemer is de U-waarde. Deze geeft de isolatiewaarde aan van een bepaald constructieonderdeel van een woning zoals het dak, de vloeren of de buitenmuren.

 • lambda-waarde isolatie
 • k-waarde lambda-waarde
 • u-waarde k-waarde
 • isolatiemateriaal u-waarde
 • r-waarde isolatiemateriaal

De U-waarde geeft weer hoeveel warmte er verloren gaat per m² en per tijdseenheid bij een temperatuurverschil van 1°C tussen het binnen- en het buitenklimaat. De U-waarde wordt daarom ook uitgedrukt in W/m²K en moet best zo laag mogelijk zijn. Een lage U-waarde betekent namelijk dat er weinig warmte verloren gaat. Het EPB stelde de volgende eisen wat betreft de maximum U-waarden van verschillende constructieonderdelen:

 • Daken en plafonds: 0.27 W/m²K
 • Buitenmuren: 0.32 W/m²K
 • Deuren en poorten: 2.2 W/m²K
 • Vloeren in contact met de buitenomgeving: 0.35 W/m²K
 • Andere vloeren: 0.35 W/m²K
 • Glasbouwstenen: 2.2 W/m²K

Enkele suggesties:         Vind bedrijven en premies:
isolatie
isolatie
isolatie
isolatie
isolatie

De R-waarde

De derde term die we je presenteren is de R-waarde. Deze drukt de warmteweerstand van een isolatiemateriaal uit, ofwel hoe goed het isolatiemateriaal de warmte tegenhoudt. Hoe hoger de R-waarde, des te meer warmte het isolatiemateriaal tegenhoudt en des te beter het dus isoleert. Om de R-waarde van isolatiematerialen te bepalen gaat men de dikte van het isolatiemateriaal delen door de lambda-waarde ervan. De R-waarde speelt ook een belangrijke rol bij het aanvragen van subsidies.


 • isolatie isolatie
 • lambda-waarde lambda-waarde
 • k-waarde k-waarde
 • u-waarde u-waarde
 • isolatiemateriaal isolatiemateriaal
 • r-waarde r-waarde
 • isolatie isolatie
 • lambda-waarde lambda-waarde
 • k-waarde k-waarde
 • u-waarde u-waarde
 • isolatiemateriaal isolatiemateriaal
 • r-waarde r-waarde
 • isolatie isolatie
 • lambda-waarde lambda-waarde
 • k-waarde k-waarde
 • u-waarde u-waarde
 • isolatiemateriaal isolatiemateriaal
 • r-waarde r-waarde
 • isolatie isolatie
 • lambda-waarde lambda-waarde
 • k-waarde k-waarde

De lambda-waarde

Als laatste introduceren we de lambda-waarde. Deze exotisch klinkende term staat voor de warmtegeleidingscoëfficiënt van een isolatiemateriaal, die net zoals de U-waarde wordt uitgedrukt in W/mK. Deze warmtegeleidingscoëfficiënt of lambda-waarde geeft aan hoeveel warmte het isolatiemateriaal geleidt. Zo laten isolatiematerialen met een hoge lambda-waarde veel warmte door, en isoleren ze dus niet goed. Een isolatiemateriaal met een lage lambda-waarde zal daarom beter isoleren dan een materiaal met een hogere lambda-waarde.

Alle isolatiewaarden uit de doeken gedaan

Goede thermische isolatie maakt de temperatuur in huis aangenaam voor de bewoners en is bovendien ook verplicht sinds de EPB-wetgeving van 2006.


Dat EPB stelt een aantal eisen waaraan de isolatie van een woning moet voldoen. Alvorens je met die eisen rekening kan houden, moet je natuurlijk wel begrijpen wat er juist allemaal gevraagd wordt in het EPB. Omdat er nogal wat moeilijke termen bestaan in verband met isolatie, hebben we in dit artikel de belangrijkste voor jou op een rijtje gezet. De K-waarde, U-waarde, R-waarde en lambda-waarde van isolatie zullen vanaf nu geen geheimen meer hebben voor jou!

isolatie lambda-waarde k-waarde