Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Keuring van water en elektriciteit

Wanneer je de kraan opendraait komt er zuiver, warm water uit. Wanneer je ’s avonds een boekje wil lezen, knip je een lamp aan. Die dagelijkse handelingen lijken misschien evident, maar ze zijn enkel mogelijk dankzij een goede elektriciteits- en waterinstallatie. Om ervoor te zorgen dat die installaties vlekkeloos functioneren, laat je op regelmatige basis een keuring uitvoeren. Maar wanneer zijn die keuringen wettelijk verplicht? En wat heeft de leeftijd van je installatie daarmee te maken? Wij zetten alles omtrent water- en elektriciteitskeuringen voor jou op een rijtje!

Keuring elektriciteit

Elke elektrische installatie moet vandaag de dag steeds voldoen aan de eisen van het AREI, of Algemeen Reglement op de Elektrische Installatie. Een keuring van de elektriciteit moet in meerdere gevallen dan ook verplicht uitgevoerd worden door een erkend keuringsorganisme om te kijken of alles in orde is, zoals bijvoorbeeld wanneer een nieuwe elektrische installatie op het net wordt aangesloten en wanneer er belangrijke wijzigingen of uitbreidingen plaatsvinden aan de installatie. Ook wanneer er een huis wordt verkocht, moet de elektriciteit gecontroleerd worden. Houd wel in de gaten dat er hierbij verschillen kunnen zijn tussen elektrische installaties die voor of na 01/10/1981 in dienst gesteld werden. Informeer je dus goed over de leeftijd van de elektrische installatie.

Hoe verloopt keuring elektriciteit?

Bij een elektriciteitskeuring voert de keurder een administratieve controle uit, en controleert hij dus of er elektrische schema’s aanwezig zijn. Naast deze administratieve controle voert de specialist ook een visuele controle uit en kijkt hij de schema’s na. Bovendien checkt hij de differentieelschema’s en meet hij onder andere de aardingsimpedantie. De eisen die de keurder bij de controle oplegt, zijn in de loop van de jaren trouwens steeds strenger geworden. Daardoor vindt men in oude en nieuwe installaties vaak nog onregelmatigheden terug. Als bijvoorbeeld een elektriciteitsschema of hoofddifferentieelschakelaar ontbreekt, wordt een elektriciteitsinstallatie afgekeurd. Informeer je dus goed over de eisen waaraan een elektrische installatie moet voldoen om volledig in orde te zijn.

Keuringsorganisme controleert elektriciteit

Wordt er een nieuwe elektrische installatie gebruikt, werden er wijzigingen doorgevoerd of wil je gewoon graag de elektrische installatie van je woning eens laten keuren? Dan is het tijd om een afspraak te maken met een erkend keuringsorganisme. Bij een keuring van de elektriciteit is het belangrijk dat een aantal dingen aanwezig zijn: een eendraadsschema van de elektrische installatie, een situatieschema en de EAN-code. Op die manier kan de specialist op correcte wijze het systeem controleren. Is de verplichte ‘eerste’ keuring uitgevoerd bij een nieuwe installatie of bij uitbreidingen, dan moet de bestaande installatie daarna ook om de 25 jaar gekeurd worden.

Waarom waterkeuring?

Genieten van zuiver drinkwater bij je thuis is een dagelijkse noodzaak. Om dat te garanderen, mag de drinkwaterleiding niet in contact komen met bijvoorbeeld de regenwaterleiding. Anders zouden de twee zich kunnen mengen en zou je te kampen hebben met vervuild drinkwater. Aangezien er steeds meer gebruik wordt gemaakt van een regenwaterput in huis, is het dus opletten geblazen voor deze situatie. Om je daarin te helpen, laat je een waterkeuring uitvoeren door een gespecialiseerd keuringsorganisme.

Verloop van waterkeuring

De ene waterkeuring is de andere niet. Je hebt de basiskeuring, een waterkeuring van de sanitaire installatie van een woning of appartement, en ook de ééntapskeuring, een keuring van een installatie met één tappunt die ervoor zorgt dat je op een bouwwerf water kan gebruiken. Nadat je bent nagegaan welke keuring je nodig hebt, kan je een keuringsorganisme contacteren. Een controle van het water gebeurt vóór het eerste gebruik van de installatie. Bij de keuring van je installatie zal die als conform of niet conform beschouwd worden. Is je installatie conform? Perfect! De waterkeurder schrijft voor jou een attest van conformiteit uit, dat je watermaatschappij nodig heeft om je installatie te kunnen activeren. Is je installatie niet conform? Jammer! Nadat je alle inbreuken en problemen hersteld hebt, kan je een herkeuring aanvragen.

Neem het zekere voor het onzekere

Een controle van je water of elektriciteit is dus in meerdere gevallen wettelijk verplicht. Toch is het aan te raden om een keuring niet alleen te laten uitvoeren wanneer ze verplicht wordt door de wet. Begin je bijvoorbeeld zelf twijfels te krijgen bij de veiligheid van je elektriciteits- of waterinstallatie? Contacteer dan een keuringsorganisme en laat je installatie nakijken. Liever een keer te veel een keuring laten uitvoeren en te horen dat alles in orde is, dan over enkele maanden of jaren met kortsluitingen of vervuild water te maken krijgen! Dankzij een regelmatige keuring geniet je dus van de nodige veiligheid bij je thuis.


Interessante dossiers over keuringen:
keuring keuring elektriciteit keuringsorganisme