Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Aalst: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Aalst

Werf 9
9300 Aalst
tel053/72 36 10

Premie voor een groendak

Binnen de perken van het jaarlijks budget van de stad, verleent het college van burgemeester en schepenen een premie voor de aanleg van een groendak op particuliere vergunde gebouwen op het grondgebied van de stad Aalst.

Voorwaarden

  • Onder "groendak" wordt in dit reglement verstaan een extensief groendak (vetplanten-, mos-, gras- en/of kruidendak). Het betreft een daksysteem waarbij minstens een draineerlaag, een substraatlaag en een vegetatielaag aanwezig zijn. Indien het dak hellend is, is een draineerlaag niet noodzakelijk.
  • Dit reglement geldt voor werken uitgevoerd vanaf 01/01/2010. De factuurdatum geldt als bewijs.
  • Indien de aanvrager geen eigenaar is van het gebouw waarvoor de premie wordt aangevraagd, dient de eigenaar de aanvraag mee te ondertekenen.
  • Indien noodzakelijk moet voor de realisatie van het groendak vooraf een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden.
  • Mislukte aanplantingen of werken dienen hersteld te worden. Het groendak dient minstens gedurende 10 jaar in goede staat gehouden te worden.
  • De premie is eenmalig.

Bedrag van de premie
De premie bedraagt 31 EUR per m² gerealiseerd groendak. Ze mag het bedrag van de bewezen kosten echter niet overschrijden. Als de werkelijke kostprijs (BTW inbegrepen) lager ligt dan 31 EUR/m², is de stedelijke premie gelijk aan die werkelijke kost.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Aalst:
Aalst
Aalst
Aalst
Aalst
Aalst
Aalst premie premies