Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Aalst: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Aalst

Werf 9
9300 Aalst
tel053/72 36 10

Premie voor een hemelwaterinstallatie/infiltratievoorziening

Binnen de perken van het jaarlijks budget van de stad, verleent het college van burgemeester en schepenen een premie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie en/of de aanleg van een infiltratievoorziening in bestaande particuliere gebouwen op het grondgebied van de stad Aalst.

Voorwaarden

  • De premie kan alleen toegekend worden indien de aanleg niet als verplichting in de stedenbouwkundige vergunning voor het gebouw of in een andere regelgeving is opgenomen.
  • Dit reglement geldt voor werken uitgevoerd vanaf 01/01/2010. De factuurdatum geldt als bewijs.
  • De premieregeling geldt niet voor gebouwen die in het kader van de aanleg van gescheiden openbare riolering in de straat op collectieve wijze met stadssteun van een infiltratievoorziening worden voorzien.
  • De minimale inhoud van de hemelwaterput moet in overeenstemming zijn met de aangesloten dakoppervlakte, met een minimum van 3000 l.
  • Het volledige dakoppervlak dient aangesloten te worden. Een onvolledig aangesloten dakoppervlak is enkel toegestaan mits grondige motivering.
  • Het hergebruik van het in de hemelwaterput opgevangen water is verplicht door middel van een pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 WC of wasmachine. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden.
  • Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen drinkwaterleidingen en hemelwaterleidingen. Daarom dient de hemelwaterput indien nodig met drinkwater bijgevuld te worden door middel van een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk, ofwel dient een afzonderlijk leidingencircuit voorzien te worden voor hemelwater en drinkwater.
  • De overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een open of gesloten infiltratievoorziening op eigen terrein. De overloop van de hemelwaterput mag ook afgeleid worden naar een openbare infiltratievoorziening, een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater of een oppervlaktewater. Wanneer geen enkele van deze afvoermogelijkheden aanwezig is, mag het overtollig hemelwater via de gemengde straatriolering geloosd worden op de openbare riolering.
  • Verhardingen waarop afvalwater kan ontstaan mogen niet aangesloten worden op de hemelwaterput.
  • Een ondergronds of gesloten infiltratiesysteem moet voldoen aan de volgende eisen:
    • het buffervolume moet minimaal 2500 liter per 100 m² aangesloten verharde oppervlakte bedragen;
    • de horizontale oppervlakte moet minimaal 4 m² per 100 m² aangesloten verharde oppervlakte bedragen;
    • het moet steeds boven de hoogste grondwaterstand geplaatst worden;
    • minstens 50m² verharde oppervlakte moet aangesloten zijn;
    • het wordt voorzien van een noodoverloop in de tuin;
    • verhardingen waarop afvalwater kan ontstaan, mogen niet op het infiltratiesysteem aangesloten worden.

Bedrag van de premie
De premie bedraagt 500 EUR voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie en 500 EUR voor de aanleg van een infiltratievoorziening. Ze mag het bedrag van de bewezen kosten niet overschrijden. Alle premies zijn eenmalig.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Aalst:
Aalst
Aalst
Aalst
Aalst premie premies