Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Aalst: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Aalst

Werf 9
9300 Aalst
tel053/72 36 10

Premie voor kleine landschapselementen

De stad streeft naar een toename van het volume aan kleine landschapselementen en naar het behoud van de nog bestaande. Daarom zijn er volgende premies:

aanplanten van hagen, heggen en houtkanten als afbakening van een perceel, minimum 25 m lengte voor hagen en haagkanten en minimum 10 exemplaren voor bomenrijen. De premie voor bosplantsoen, haagplanten en heesters bedraagt 0,50 EUR het stuk en voor hoogstammige bomen 8,- EUR het stuk, tot een maximaal bedrag van 200,- EUR per aanvrager per jaar.

onderhoud van hagen, heggen, houtkanten en knotbomen in landbouwgebied (met inbegrip van landschappelijk waardevol landbouwgebied), bosgebied, natuurgebied, natuurreservaat, parkgebied en buffergebied op het gewestplan. De premie voor het onderhoud van een volwassen haag bedraagt 0,50 EUR per lopende meter en kan maximaal om de twee jaar aangevraagd worden. Voor heggen bedraagt de premie 2,- EUR per lopende meter met een maximale frequentie van om de vijf jaar. De premie voor een houtkant bedraagt 2,- EUR per m² en kan maximaal om de 5 jaar aangevraagd worden. De premie voor knotbomen bedraagt 15,- EUR per boom. Een tweede aanvraag voor het knotten van eenzelfde boom kan pas worden ingediend vanaf 5 jaar na de toekenning van de vorige premie voor die boom. De maximale premie per aanvraag voor het onderhoud van een haag, heg, houtkant of knotbomen bedraagt 150,- EUR per aanvrager per jaar.

aanleg en onderhoud van een poel in landbouwgebied (met inbegrip van landschappelijk waardevol landbouwgebied), bosgebied, natuurgebied, natuurreservaat, parkgebied en buffergebied op het gewestplan. Voor de aanleg van een poel heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig. De premie voor de aanleg bedraagt 100,- EUR voor een wateroppervlakte tussen de 25m² en 50m² en 160,- EUR als de wateroppervlakte groter is dan 50m². De premie voor het onderhoud van een bestaande poel bedraagt 100,- EUR. De premie voor het onderhoud van een bestaande poel kan slechts om de 5 jaar toegekend worden. Voor een nieuwe poel kan je de eerste onderhoudspremie pas na vijf jaar na de aanleg verkrijgen.

aanplanten van minimum 10 hoogstammige fruitbomen. De stad geeft je 9,- EUR per aangeplante boom met een maximum van 150,- EUR per jaar. De Vlaamse overheid erkent eveneens het belang van de hoogstamboomgaarden en subsidieert onder bepaalde voorwaarden ook de aanleg en het onderhoud ervan. Wie minstens 10 hoogstammige hoogstamfruitbomen onderhoudt of er minstens 10 wil aanplanten, kan ook bij de Nationale Boomgaardenstichting een premie aanvragen. Voor het aanplanten van hoogstamfruitbomen van oude rassen ontvang je daar in totaal 20,- EUR per boom gespreid over 5 jaar (4,- EUR per jaar). Voor het onderhoud van een reeds bestaande boomgaard krijg je er een premie van 10,- EUR per boom, eveneens verspreid over 5 jaar (2,- EUR per jaar). Om de 5 jaar kan de aanvraag er vernieuwd worden. Deze premie mag gecombineerd worden met die van de stad.

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Aalst:
Aalst
Aalst
Aalst
Aalst
Aalst premie premies