Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Aalter: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Aalter

Europalaan 22
9880 Aalter
tel09/325 22 00

Subsidie voor comfort en ter bestrijding van grondvocht

Voorwaarden

 • Niet geïndexeerd kadastraal inkomen maximum 1.115 EUR.
 • De eerste bewoning van de woning waarvoor de premie wordt aangevraagd is minimum twintig jaar geleden.
 • De aanvrager
  • De aanvrager moet een natuurlijk persoon zijn.
  • De aanvrager moet eigenaar-bewoner, eigenaar-toekomstige bewoner, eigenaar-verhuurder of
   huurder zijn. De aanvrager moet één van deze hoedanigheden bewijzen.
  • De hoedanigheid van de eigenaar-toekomstige bewoner moet bewezen worden binnen de twee jaar na de aanvraag.
 • De premiewoning
  • De woning moet gelegen zijn op het grondgebied van Aalter.
  • De woning mag niet gebruikt worden als tweede verblijf.
  • De woning mag niet in aanmerking komen om onteigend te worden.
  • Het stromend water moet minimum worden voorzien naar de badkamer en de keuken. Waar het mogelijk is moet er aangesloten worden op het openbare waterleidingsnet.
  • De woning mag na uitvoering van de werken niet in aanmerking komen om na advies van de gewestelijke ambtenaar door de burgemeester ongeschikt of onbewoonbaar verklaard te worden, overeenkomstig de reglementering van de Vlaamse Wooncode.
 • De betoelaagbare werken
  • Voor éénzelfde woning kan de premie één maal worden aangevraagd :
   • ofwel de premie ter verwerving van klein comfort : dit is één of meerdere van de volgende premies : premie voor bad of douche, premie voor wc met spoeling, premie voorziening stromend water. Wordt de premie klein comfort aangevraagd dienen alle elementen voor klein comfort aanwezig te zijn of geïnstalleerd te worden
   • ofwel de premie ter bestrijding van grondvocht indien de omstandigheden dit vereisen;
   • ofwel beide voorgaande premies gezamenlijk.
 • De bestrijding van grondvocht dient uitgevoerd te worden door vakkundige injectie of onderkapping van de woning of door bekuiping van de kelder.
 • Het installeren van een tweede badkamer of een tweede WC met spoeling wordt niet betoelaagd.


Subsidiebedrag

 • 75% van het bewezen factuurbedrag met een max. premie van 496 EUR voor het installeren van een eerste bad of douche
 • 75% van het bewezen factuurbedrag met een max. premie van 174 EUR voor het installeren van een eerste toilet met spoeling
 • 75% van het bewezen factuurbedrag met een max. premie van 496 EUR voor het voorzien van stromend water
 • 75% van het bewezen factuurbedrag met een max. premie van 744 EUR voor het bestrijden van grondvocht

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Aalter:
Aalter
Aalter
Aalter premie premies