Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Aalter: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Aalter

Europalaan 22
9880 Aalter
tel09/325 22 00

Subsidie voor hernieuwbare energie

Het gemeentebestuur van Aalter kent een subsidie ter bevordering van het gebruik van hernieuwbare energie voor een vergunde woning of aan een door het gemeentebestuur erkende vereniging voor vergunde lokalen en dit voor volgende toepassingen

 • Energieaudit;
 • Zonneboiler met vlakke collectoren;
 • Zonneboiler met vacuümbuiscollectoren;
 • Bodem/water-warmtepomp;
 • Grondwater/water-warmtepomp;
 • Micro-WKK;
 • Systeem voor warmteopslag;
 • Extensief groendak

Voorwaarden

Energieaudit:

 • de audit wordt uitgevoerd door een energiedeskundige type B, erkend door de Vlaamse overheid en waarvan de naam voorkomt in de lijst van erkende energiedeskundigen type B op de webpagina's van het Vlaamse Energieagentschap (www.energiesparen.be/auditparticulier).
 • de aanvrager toont met de nodige facturen of attesten aan te tonen dat hij minstens één van de meest noodzakelijke energiebesparende maatregelen, voorgesteld in het auditrapport, heeft laten uitvoeren binnen het eerste jaar volgend op de energieaudit;
 • enkel van toepassing op bestaande woningen, niet voor appartementen, noch bij opmaak van een verplicht energieprestatiecertificaat (EPC) bij verkoop of verhuur van een woning of appartement;

Zonneboiler:

 • de installatie is geplaatst door een geregistreerde aannemer;
 • de producten genieten van een waarborg: minstens tien jaar op de werking van de collector, vijf jaar op de boiler en twee jaar op de andere onderdelen;

Bodem/water-warmtepomp:

 • de warmtepomp staat in voor de hoofdverwarming van het gebouw door middel van een verwarmingsysteem op lage temperatuur (vloer- of wandverwarming);
 • de COP van de warmtepomp bedraagt minstens 4,3 voor een elektrische warmtepomp en 1,54 voor een gaswarmtepomp;
 • het systeem wordt geïnstalleerd volgens de 'Code van goede praktijk voor de toepassing van warmtepompsystemen in de woningbouw', uitgegeven door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie (ANRE).

Grondwater/water-warmtepomp:

 • de warmtepomp staat in voor de hoofdverwarming van het gebouw door middel van een verwarmingsysteem op lage temperatuur (vloer- of wandverwarming);
 • de COP van de warmtepomp bedraagt minstens 5,1 voor een elektrische warmtepomp en 1,85 voor een gaswarmtepomp;
 • het systeem wordt geïnstalleerd volgens de 'Code van goede praktijk voor de toepassing van warmtepompsystemen in de woningbouw', uitgegeven door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie (ANRE).

Micro-warmtekrachtkoppeling:

 • bij de premieaanvraag wordt een dimensioneringsstudie gevoegd, die minstens de volgende elementen omvat:
  • de energiebehoeften waaraan de investering moet voldoen en indien beschikbaar het effectieve verbruik vóór de investeringen;
  • de technische dimensioneringsberekeningen van de investering en de gehanteerde referentiewaarden;
  • een raming van de energiebesparingen;
  • de verantwoording van de technische keuzes;
  • de nageleefde normen en codes van goede praktijken;
  • warmte-isolatie wordt voorzien op alle warme leidingen van het gesubsidieerde verwarmingssysteem die door onverwarmde vertrekken (of buiten het niet beschermde volume) lopen.

Systeem voor warmteopslag:

 • de buffertanks zijn gevuld met een PCM (fase transformatie materiaal), bij voorkeur paraffine of
  natriumacetaat;
 • de buffertanks worden voldoende geïsoleerd zodat het warmteverlies maximaal beperkt wordt;
 • de warmte wordt opgeslagen onder hoge temperatuur, met een minimum van 50°C;
 • de warmtebuffer wordt minstens toegepast voor gebouw- of woningverwarming;

Extensief groendak

 • om in aanmerking te komen voor subsidie moet het groendak aangelegd zijn door een particulier op een gebouw waarvan de benutte oppervlakte hoofdzakelijk dient voor privégebruik;
 • het betreffende dak kan slechts eenmaal betoelaagd worden;
 • de handelingen die uitgevoerd worden voor het realiseren van het groendak, moeten overeenkomstig de bestaande wettelijke bepalingen gebeuren. In voorkomend geval moet tijdig een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden;
 • mislukte aanplantingen of werken dienen hersteld te worden, gebeurt dit niet, dan zullen de subsidies teruggevorderd worden;
 • de aanvrager engageert zich om minimum 10 jaar lang het groendak in goede staat te behouden.

Subsidiebedrag
Het gemeentebestuur van Aalter kent de volgende subsidiebedragen toe per EAN-nummer:

 • Energieaudit: 250 euro;
 • Zonneboiler met vlakke collectoren: 300 euro;
 • Zonneboiler met vacuümbuiscollectoren: 500 euro;
 • Bodem/water-warmtepomp: 1.500 euro;
 • Grondwater/water-warmtepomp: 1.500 euro;
 • Micro-WKK: 1.000 euro;
 • Systeem voor warmteopslag: 500 euro;
 • Extensief groendak: 31 euro per m2, met een maximum van 2.500 euro. Indien de aanlegkosten (incl. btw) van het groendak lager zijn dan 31 euro per m2, wordt de werkelijke kostprijs beschouwd als het subsidiebedrag.

De gemeentelijke subsidie kan gecumuleerd worden met andere subsidies.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Aalter:
Aalter
Aalter
Aalter premie premies