Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Aarschot: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Aarschot

Ten Drossaarde 1
3200 Aarschot
tel0800/20 765

Premie voor een kleinschalige waterzuivering

Een gemeentelijke premie voor de bouw van kleinschalige waterzuivering wordt, zo het een sanering betreft van huishoudelijk afvalwater afkomstig van uitsluitend voor bewoning dienende gebouwen, gelegen in individueel te optimaliseren buitengebied, verleend onder de volgende voorwaarden:
  • het betreft een verdergaande zuivering, meer dan enkel een septische put. Het afvalwater zal moeten gezuiverd worden door een individuele waterzuiveringsinstallatie voor afvalwater (IBA), voorzien van het Europese keurmerk CE;
  • de installatie wordt voorzien van een afzonderlijk geplaatste staalnameput;
  • de installatie dient gebouwd en geëxploiteerd te worden conform de code van goede praktijk;
  • het hemelwater dient maximaal afgekoppeld te worden;
  • de installatie van de individuele waterzuiveringsinstallatie voor afvalwater (IBA) werd in de stedenbouwkundige vergunning opgelegd;
  • de voor de bewoning dienende gebouwen, waaraan de individuele waterzuiveringsinstallatie werd/wordt gekoppeld, was, vóór de definitieve vaststelling van het nieuwe zoneringsplan, d.i. volgens het ministerieel besluit betreffende de vaststelling van het zoneringsplan van de gemeente Aarschot op datum 24 juni 2008 (Publicatie B.S. 28 augustus 2008), gelegen in een zuiveringszone C of in het niet - gerioleerde gebied, en niet gelegen in een zuiveringszone A of openbaar waterzuiveringssysteem, noch in de zuiveringszone B.
Bedrag van de premie
De gemeentelijke premie is éénmalig en bedraagt 1.000 EUR. Bij aansluiting van meerdere woningen wordt slechts één premie van 1.000 EUR toegekend, evenredig te verdelen onder het aantal aangesloten woningen.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Aarschot:
Aarschot
Aarschot
Aarschot
Aarschot
Aarschot
Aarschot premie premies