Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Aarschot: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Aarschot

Ten Drossaarde 1
3200 Aarschot
tel0800/20 765

Subsidie voor kleine landschapselementen

Het aanplanten, de aanleg en het onderhoud van waardevolle Kleine Landschapselementen kan door het gemeentebestuur gesubsidieerd worden via de daartoe goedgekeurde begrotingskredieten. Indien het aantal aanvragen het totaal voorziene bedrag in de begroting overstijgt, zal de subsidietoekenning verlopen in functie van de datum van aanvraag tot uitputting van het totaal in de begroting voorziene bedrag van het dienstjaar.

Bedrag van de subsidie
 • Aanleg van een gewone haag: 1.5 euro/m eenmalig
 • Onderhoud gewone haag: 0.85 euro/m 1X per jaar
 • Aanleg sleedoornheg: 2.15 euro/m eenmalig
 • Onderhoud sleedoornheg: 1.15 euro/m 1X per jaar
 • Aanleg heg 1.0 euro/m eenmalig
 • Onderhoud heg 0.75 euro/m 1X per 3 jaar
 • Aanleg houtkant 0.25 euro/m2 eenmalig
 • Onderhoud houtkant 0.85 euro/m2 1X per 7 jaar
 • Aanleg bomenrij 8 euro/boom eenmalig
 • Onderhoud knotbomenrij 5 euro/boom 1X per 5 jaar
 • Aanleg poel (50-100m2) 275 euro eenmalig
 • Onderhoud poel (50-100m2) 137.50 euro 1X per 3 jaar
 • Aanleg poel (+ 100m2) 325 euro eenmalig
 • Onderhoud poel (+100m2) 162.50 euro 1X per 3 jaar
 • Aanleg boomgaard 8 euro/boom eenmalig
 • Onderhoud boomgaard 3 euro/boom 1X per jaar
 • Installatie kunstnesten huiszwaluwen 5 euro/kunstnest eenmalig
 • Behoud nestplaatsen huiszwaluwen 25 euro, < 3 nesten 1X per jaar
 • 40 euro, < 6 nesten 1X per jaar
 • 70 euro, 6 nesten of meer 1X per jaar

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Aarschot:
Aarschot
Aarschot
Aarschot
Aarschot
Aarschot
Aarschot premie premies