Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Aartselaar: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Aartselaar

Baron van Ertbornstraat 1
2630 Aartselaar
tel03/870 16 11

Premie voor energiebesparende maatregelen

Afhankelijk van de gemeentelijke financiële situatie en binnen de perken van het desbetreffende begrotingskrediet, kunnen energiebesparende ingrepen bij bewoonde gebouwen of wooneenheden financieel worden betoelaagd.
 
Voorwaarden en toelage
  • Er komen enkel gebouwen of wooneenheden in aanmerking die op het grondgebied van de gemeente Aartselaar zijn gelegen en werden opgetrokken overeenkomstig de geldende stedenbouwkundige voorschriften.

Hoogrendementsbeglazing
Voor zover Eandis een premie verleent voor het vervangen van enkele of dubbele beglazing door hoogrendementsbeglazing, verleent de gemeente Aartselaar, onder dezelfde voorwaarden en vereisten zoals geformuleerd door Eandis, voor deze werken een bijkomende premie van 10 euro/m². De premie is beperkt tot een maximum van 75 euro per wooneenheid, ongeacht het aantal aanvragen per wooneenheid.

  • Deze gemeentelijke premie wordt enkel uitgekeerd aan de eigenaar van een wooneenheid.
  • De persoon die de premie aanvraagt moet tevens de opdrachtgever van de werken zijn.

Dakisolatie
Voor zover Eandis een premie verleent voor het plaatsen van nieuwe dakisolatie, verleent de gemeente Aartselaar, onder dezelfde voorwaarden en vereisten zoals geformuleerd door Eandis, een bijkomende premie van

  • 4 euro/m² dakisolatie indien deze isolatie werd geplaatst door een geregistreerd aannemer
  • 2 euro/m² dakisolatie indien deze isolatie werd geplaatst door de aanvrager zelf.

Deze premie is beperkt tot een maximum van 125 euro per gebouw, ongeacht het aantal aanvragen per gebouw.
Ook een “zoldervloerisolatie van een onbewoonde zolder” wordt als dakisolatie beschouwd.

  • Deze gemeentelijke premie wordt enkel uitgekeerd aan de eigenaar van het gebouw. Indien het gebouw uit meerdere wooneenheden bestaat, dan dient de aanvraag te worden ingediend door de syndicus van dit gebouw of, bij afwezigheid van een syndicus, gezamenlijk in naam van alle eigenaars.
  • Indien de werken werden uitgevoerd door een geregistreerd aannemer, moet de persoon die de premie aanvraagt tevens de opdrachtgever van de werken zijn. Indien de werken werden uitgevoerd door de aanvrager zelf, dient de aankoopfactuur van de materialen op naam van de aanvrager te zijn opgesteld.


Ingeval de gemeentelijke premies worden gecumuleerd met andere premies, zullen de gemeentelijke premies steeds in laatste rang worden uitbetaald na de andere premies, waarbij het gezamenlijk bedrag van de premies nooit meer dan het gefactureerde bedrag zal bedragen.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Aartselaar:
Aartselaar
Aartselaar
Aartselaar
Aartselaar
Aartselaar
Aartselaar premie premies