Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Alken: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Alken

Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken
tel011/59 99 59

Premie voor de aanplanting en/of onderhoud van kleine landschapselementen

KLE's

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen (KLE's) in Alken.

Subsidiebedrag

Subsidiebedragen bij aanplanting van hagen en houtkanten

 • € 0,50/plant als de aanplanting geschiedt op 1 perceel en dit binnen de wettelijke afstanden.
 • € 0,25/plant voor elke perceelseigenaar indien de aanplant gebeurt op de scheiding van 2 percelen.
 • Voor de aanplant van knotbomen is geen subsidie voorzien.

Subsidiebedragen bij onderhoud van hagen

 • € 0,50/m/persoon indien het onderhoud gebeurt door beide aanpalenden.
 • € 1/m/persoon indien het onderhoud gebeurt door één persoon.
 • Om de twee jaar toekenbaar, gerekend vanaf het vierde jaar van de aanplant.

Subsidiebedragen bij onderhoud van houtkanten

 • € 0,50/m².
 • Om de acht jaar toekenbaar.

Subsidiebedragen bij onderhoud van knotbomen

 • € 10/knotboom.
 • De toelage is toekenbaar om de 5 jaar.

Maximumbedrag

Voor de aanplant van KLE's bedraagt het subsidiebedrag maximum € 125.

Voor het onderhoud van KLE's bedraagt het subsidiebedrag maximum

 • Kalenderjaar 2013: € 225.
 • Kalenderjaar 2014: € 200.
 • Kalenderjaar 2015: € 175.
 • Kalenderjaar 2016: € 150.
 • Kalenderjaar 2017: € 125.

De gecumuleerde subsidie voor aanplant en onderhoud van KLE's bedraagt maximum per aanvrager en per jaar

 • Kalenderjaar 2013: €225.
 • Kalenderjaar 2014: €200.
 • Kalenderjaar 2015: €175.
 • Kalenderjaar 2016: €150.
 • Kalenderjaar 2017: €125.


Poelen

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie voor de aanleg, het herstel en de instandhouding van amfibiepoelen in Alken.

Voorwaarden

De amfibiepoel dient aan een aantal voorwaarden te beantwoorden, zoals de ligging, de afmetingen, de vorm en watervoorziening van de poel. Ook wordt een onderhoudsovereenkomst van 5 jaar afgesloten tussen de aanvrager en het gemeentebestuur.

Subsidiebedrag

Subsidiebedrag voor de aanleg of het herstel van een amfibiepoel: € 185 per poel.

Subsidiebedrag voor de instandhouding van een amfibiepoel:

 • Eerste onderhoudsperiode van 5 jaar: € 25 per jaar.
 • Vanaf de tweede onderhoudsperiode van 5 jaar:
  • Eerste jaar: € 62.
  • Tweede tot en met het vijfde jaar: € 25.
Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Alken:
Alken
Alken
Alken
Alken
Alken
Alken premie premies