Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Alken: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Alken

Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken
tel011/59 99 59

Premie voor plaatsing hoogrendementsbeglazing

Voorwaarden

 • Binnen de kredieten van de door de hogere overheid goedgekeurde begroting wordt aan beschermde afnemers een subsidie verleend voor het vervangen van enkele of dubbele beglazing door hoogrendementsbeglazing met een maximale U-waarde van 1,1 W/m²K, in een bestaande woning (aangesloten op het elektriciteitsnet van Infrax vóór 1 januari 2006) op het grondgebied van de gemeente Alken. Voor het vervangen van dubbel glas door hoogrendementsglas is een maximale U-waard
 • Per uitvoeringsadres kan de premie 2-jaarlijks worden aangevraagd/toegekend.
 • Er is 0,8 W/m²K vereist om subsidie te kunnen krijgen.
 • Het toekennen van de subsidies verloopt in functie van de datum van aanvraag tot uitputting van het in de begroting vo
 • De subsidie wordt toegekend aan de aanvrager. Deze persoon dient gerechtigd te zijn tot het (laten) plaatsen van de HR-beglazing waarvoor aanvraag wordt ingediend. Als gerechtigd worden beschouwd:
  • de eigenaar van het gebouw enkel indien deze het gebouw zelf bewoont.
  • de gebruiker of huurder van het gebouw mits de eigenaar het aanvraagformulier voor akkoord heeft ondertekend.
 • Voorziene bedrag voor het betrokken dienstjaar.
 • De bewoner mag, naast de woning waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, geen andere woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik (gehad) hebben.
 • Op deze voorwaarde voor de bewoner geldt een uitzondering in de volgende gevallen:
  • het andere goed is op de aanvraagdatum het voorwerp van een onteigeningsbesluit.
  • het andere goed is op de aanvraagdatum gesloopt en de aanvrager heeft op de aanvraagdatum geen perceel bestemd voor woningbouw volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik.
  • de andere woning is op de aanvraagdatum vervreemd (b.v. verkocht) en de aanvrager bewoonde het tot hij verhuisd is naar de woning waarvoor hij de subsidie aanvraagt.
  • de andere woning valt onder de toepassing van artikel 19 van de Vlaamse Wooncode (dit zijn woningen die ongeschikt of onbewoonbaar werden verklaard of waarvoor de afgifte van een conformiteitsattest werd geweigerd.
  • de eigenaar geeft vervolgens een andere bestemming aan deze woning, of gaat over tot sloop) en de aanvrager was de laatste bewoner ervan.
 • Voor het plaatsen van HR-glas ter vervanging van enkel of dubbel glas kan een subsidie bekomen worden indien aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
  • de woning is aangesloten op het elektriciteitsnet van Infrax vóór 1 januari 2006.
  • de U-waarde van het HR-glas ter vervanging van enkel glas bedraagt maximaal 1,1W/m²K.
  • de U-waarde van het HR-glas ter vervanging van dubbel glas bedraagt maximaal 0,8W/m²K.
  • de plaatsing gebeurde door een aannemer.
  • u bent beschermde afnemer bij Infrax.
  • de premieaanvraag werd goedgekeurd door Infrax.
  • infrax heeft uw subsidieaanvraag goedgekeurd uiterlijk 6 maanden voor uw aanvraag ons bereikt.
 • De subsidie geldt niet voor nieuwbouwprojecten.

Bedrag van de premie

 • €10/m² met een max. van €250 voor het vervangen van enkele beglazing.
 • €5/m² met een max. van €150 voor het vervangen van dubbele beglazing.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Alken:
Alken
Alken
Alken
Alken
Alken
Alken premie premies