Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Alveringem: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Alveringem

Sint-Rijkersstraat 19
8690 Alveringem
tel058/28 88 81

Gemeentelijke premie voor klein comfort

Door het gemeentebestuur van Alveringem wordt een gemeentelijke premie voor klein comfort toegekend voor werken die tot doel hebben de woning, gelegen op het grondgebied van Alveringem, te voorzien van klein comfort (eerste binnen-wc en eerste bad- of douchekamer).
  
Voorwaarden
 • De premie kan aangevraagd worden door particulieren die volgende relatie hebben tot de woning waarin de werken worden uitgevoerd:
  • eigenaar-bewoner of toekomstige eigenaar-bewoner;
  • eigenaar-verhuurder indien de woning verhuurd wordt als domiciliewoning;
  • huurder indien de woning gehuurd wordt als domiciliewoning;
 • De woning waarin de werken worden uitgevoerd, moet minimum 20 jaar oud zijn.
 • Het gezamenlijk belastbaar inkomen van drie jaar geleden van de aanvrager en zijn eventuele partner met wie hij wettelijk of feitelijk samenwoont, mag niet meer bedragen dan de inkomensgrens voor het verkrijgen van de renovatiepremie van Wonen Vlaanderen. Ook het gezamenlijk belastbaar inkomen van drie jaar geleden van elke eventuele mede-eigenaar en zijn eventuele partner moet aan dezelfde voorwaarden voldoen.
 • Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van de woning bedraagt maximum 750,- euro.
 • Er kan een controle in de woning waar de werken werden uitgevoerd gebeuren binnen de 60 dagen na de premieaanvraag.
 • De premie kan worden aangevraagd zodra de werkzaamheden voltooid zijn. De facturen mogen maximum 1 jaar oud zijn.
 • De premie wordt uitbetaald op voorlegging van facturen (geen kastickets, bestelbons, offertes, …).
 • Zowel facturen voor de aankoop van materialen als voor het uitvoeren van werken komen in aanmerking.
 • De factuur voor het plaatsen van een eerste binnen-wc met spoeling moet minimum 125,- euro bedragen.
 • De factuur voor het plaatsen van een eerst bad- of douchekamer moet minimum 750,- euro bedragen.
 • Het verkrijgen van een premie klein comfort overeenkomst onderhavig regelement, is voor dezelfde werken niet cumuleerbaar met de gemeentelijke saneringspremie.


Werken die in aanmerking komen voor het verkrijgen van de gemeentelijke saneringspremie

 • Het plaatsen van een eerste binnen-wc met spoeling en de noodzakelijke riolerings- en verbouwingswerken ;
 • Het plaatsen van een eerste bad- of douchekamer in de woning en de noodzakelijke ruwbouwwerken ;


Bedrag van de premie
Het bedrag van de gemeentelijke premie voor klein comfort wordt als volgt vastgesteld:

 • voor een eerste binnen-wc met spoeling: factuurbedrag met een minimum van 125,- euro en een maximum van 250,- euro;
 • voor een eerste bad- of douchekamer: 350,- euro.

De premie kan voor dezelfde woning slechts eenmaal uitbetaald worden per categorie van werken.

 

Woon Winkel West
Karin Barra
Karin.barra@woonwinkelwest.be
Gemeentehuis Sint-Rijkersstraat 19, 8690 Alveringem
Zitdag elke woensdag van 14u tot 17u
Tel 058 28 88 81 / 0498 94 10 38

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Alveringem:
Alveringem premie premies