Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Alveringem: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Alveringem

Sint-Rijkersstraat 19
8690 Alveringem
tel058/28 88 81

Gemeentelijke saneringspremie

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten wordt met ingang van heden een gemeentelijke saneringspremie toegekend voor het saneren van een woning gelegen in Alveringem, voor zover voldaan wordt aan de voorwaarden.

Voorwaarden

 • De premie kan aangevraagd worden door particulieren die volgende relatie hebben tot de woning waarin de werken worden uitgevoerd:
  • eigenaar-bewoner of toekomstige eigenaar-bewoner;
  • eigenaar- verhuurder indien de woning verhuurd wordt als domiciliewoning;
  • huurder indien de woning gehuurd wordt als domiciliewoning;
  • vruchtgebruiker.
 • De aanvrager van de gemeentelijke saneringspremie, dient een bewijs voor te leggen dat hij niet in aanmerking komt voor de provinciale en gewestelijke premies.
 • Het gezamenlijk belastbaar inkomen van drie jaar geleden van de aanvrager en zijn eventuele partner met wie hij wettelijk of feitelijk samenwoont, mag niet meer bedragen dan de inkomensgrens voor het verkrijgen van de renovatiepremie van Wonen Vlaanderen. Ook het gezamenlijk belastbaar inkomen van drie jaar geleden van elke eventuele mede-eigenaar en zijn eventuele partner moet aan dezelfde voorwaarden voldoen.
 • Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van de woning is kleiner dan of gelijk aan 1.200,- euro en de woning is minimum 20 jaar oud.
 • Er kan een controle in de woning waar de werken werden uitgevoerd gebeuren binnen de 60 dagen na de premieaanvraag.
 • De premie kan worden aangevraagd zodra de werkzaamheden voltooid zijn. De facturen mogen maximum 1 jaar oud zijn.
 • Deze premie kan meerdere keren aangevraagd worden, maar met een maximaal premiebedrag van 750€ per woning in een periode van vijf jaar (vanaf de aanvraag van de eerste premie).
 • Het verkrijgen van een saneringspremie overeenkomst onderhavig regelement, is voor dezelfde werken niet cumuleerbaar met de gemeentelijke premie klein comfort.


Werken die in aanmerking komen voor het verkrijgen van de gemeentelijke saneringspremie

 • dakwerkzaamheden: vernieuwen van de draagstructuur, de dakbedekking, de goten en het aanbrengen van isolatie. Bij renovatie van het dak moet isolatie aangebracht worden die voldoet aan de minimale eisen voor het bekomen van de premie voor dakisolatie van de netbeheerder. Het plaatsen van louter isolatie komt ook in aanmerking indien een onderdak aanwezig is.
 • vernieuwen buitenschrijnwerk : bestaande ramen, buitendeuren en rolluiken en het vernieuwen en aanbrengen van hoogrendementsbeglazing. Plaatsen van buitenschrijnwerk in een uitbreiding (nieuwbouw) van de woning komt niet in aanmerking (bv veranda)
 • werkzaamheden aan gevels;
  • een nieuw buitenspouwblad in de gevelsteen metselen en de vereiste spouwmuurisolatie aanbrengen. De muurisolatie die aangebracht wordt moet voldoen aan de minimumeisen voor het bekomen van de premie voor buitenmuurisolatie van de netbeheerder.
  • buitenisolatiesysteem met bijhorende gevelbepleistering aanbrengen;
  • het voegwerk van de woning vernieuwen, al dan niet in combinatie met gevelreiniging.
 • optrekkend vocht behandelen: muren onderkappen en een waterkerende laag plaatsen of injecteren van muren met waterdichtende middelen.
 • vervangen van volgende sanitaire toestellen: bad (lig-, zit- of stortbad), lavabo en wc.
 • elektrische installatie vernieuwen: het voorzien van een veilige huishoudelijke installatie, met uitzondering van de verbruikstoestellen. Er moet een keuringsattest van een erkend keuringsorgaan voorgelegd worden.
 • het plaatsen van een eerste verwarmingsinstallatie (al dan niet met radiatoren) of het vervangen van een oude verwarmingsinstallatie door een hoogrendementsinstallatie in een woning. 


Bedrag van de premie
Het bedrag van de gemeentelijke saneringspremie bedraagt 10% van het factuurbedrag, met een maximum van 750,- euro. Indien na het uitbetalen van de gemeentelijke saneringspremie blijkt dat de aanvrager toch de provinciale premie, de gewestelijke aanpassings- en verbeteringspremie en/of de gewestelijke renovatiepremie ontvangen heeft, zal de uitbetaalde premie teruggevorderd worden.

 

Woon Winkel West
Karin Barra
Karin.barra@woonwinkelwest.be
Gemeentehuis Sint-Rijkersstraat 19, 8690 Alveringem
Zitdag elke woensdag van 14u tot 17u
Tel 058 28 88 81 / 0498 94 10 38

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Alveringem:
Alveringem premie premies