Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Alveringem: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Alveringem

Sint-Rijkersstraat 19
8690 Alveringem
tel058/28 88 81

Premie voor een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening

Voorwaarden

  • Het volume van de hemelwatertank dient in overeenstemming te zijn met de aangesloten dakoppervlakte, met een minimum van 3000 l.
  • Het hergebruik van het in de hemelwaterput gecapteerde water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 WC of wasmachine. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden.
  • Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput. Hiertoe dient de hemelwaterput met drinkwater bijgevuld te worden door middel van een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk, ofwel dient een afzonderlijk leidingencircuit voorzien te worden voor hemelwater en drinkwater.
  • De overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een infiltratievoorziening. De overloop van de hemelwaterput mag echter ook afgeleid worden naar een openbare infiltratievoorziening, een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater of een oppervlaktewater. Wanneer een gescheiden stelsel aanwezig is mag de overloop van de hemelwaterput eveneens aangesloten worden op het gedeelte van de openbare riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater. Slechts bij ontstentenis van een van deze mogelijkheden mag het hemelwater via een afzonderlijke aansluiting geloosd worden op de openbare riolering.
  • Indien een infiltratievoorziening met een hemelwaterput wordt gecombineerd, moet slechts de helft van het buffervolume worden voorzien.
  • De hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening is gebouwd na 1 januari 2004 volgens, of in overeenstemming gebracht met, de code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen.
  • Op de infiltratievoorziening wordt minstens 50 m2 aan verhard oppervlak aangesloten.
  • Een (voor eensluidend verklaard) afschrift van de facturen dient door de bouwheer voorgelegd te worden.

Bedrag van de premie

  • De premie voor hemelwaterputten bedraagt 0,05 euro per liter waterinhoud met een maximum van 250 euro.
  • De premie voor infiltratievoorzieningen bedraagt 2,5 Euro per aangesloten m² aan verhard oppervlak met een maximum van 250 euro.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Alveringem:
Alveringem premie premies