Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Antwerpen: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Antwerpen

Grote markt 1
2000 Antwerpen
tel03/22 11 333

Premie voor een groendak

Het college kent binnen de perken van de voorziene en goedgekeurde begrotingskredieten een premie toe voor de aanleg van een groendak bij woningen en woongebouwen op het grondgebied van de stad Antwerpen. U ontvangt deze premie voor zover de aanleg van een groendak niet verplicht wordt door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen.

Voorwaarden

  • De minimale oppervlakte van het groendak bedraagt 6 m².
  • De aanleg van het groendak en de woning of het woongebouw waarop u het groendak aanlegt, moeten in overeenstemming zijn met de bestaande wetten, reglementen en verordeningen. Voor de aanleg van een intensief groendak is een stedenbouwkundige vergunning vereist.
  • De plaatsing van het groendak moet beantwoorden aan de regels van goed vakmanschap. Het stadsbestuur is
    niet verantwoordelijk voor de uitgevoerde werken of ongevallen die hier mogelijk uit voortvloeien.


De premie bedraagt 31,00 EUR per m² groendak met een maximum van 2 015,00 EUR per woning of woongebouw. Indien de kosten van het groendak lager zijn dan 31,00 EUR per m² groendak beschouwen we de werkelijke kostprijs als het premiebedrag.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Antwerpen:
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen premie premies