Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Antwerpen: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Antwerpen

Grote markt 1
2000 Antwerpen
tel03/22 11 333

Premie voor een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening

Het college kent u binnen de perken van de voorziene en goedgekeurde begrotingskredieten een premie toe voor de aanleg en het gebruik van een hemelwaterinstallatie of infiltratievoorziening bij bestaande woningen of woongebouwen op het grondgebied van de stad Antwerpen. U ontvangt deze premie als u niet verplicht bent tot aanleg van een hemelwaterinstallatie of infiltratievoorziening door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen.

Hoeveel bedraagt de premie?
De premie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie bedraagt 500,00 EUR. De premie voor de aanleg van een infiltratievoorziening bedraagt 500,00 EUR. Indien de kosten van de hemelwaterinstallatie of de infiltratievoorziening lager zijn dan 500,00 EUR dan wordt de werkelijke kostprijs beschouwd als het premiebedrag. U kunt de premie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie niet cumuleren met de premie voor de aanleg van een infiltratievoorziening.

Wie komt in aanmerking voor een premie?
Als u plannen hebt om een regenwaterput of infiltratievoorziening te installeren aan een bestaande woning, dan kunt u als eigenaar een premie krijgen. Dit kan als u een flat of een eengezinswoning bewoont, en zelfs in samenwerking met uw buren. De premie geldt enkel voor particulieren. 

Bij nieuwbouw bent u verplicht zelf een regenwaterput of infiltratievoorziening te installeren. Hiervoor ontvangt u geen premie.

Wat zijn de voorwaarden?
De technische eisen waarmee u rekening moet houden bij de aanleg van een regenwaterput of infiltratievoorziening, werden vastgelegd door de Vlaamse overheid in de 'code van goede praktijk: hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen'.

De belangrijkste bepalingen bij de aanleg van een regenwaterput zijn:

  • De inhoud van de tank bedraagt minimum 3.000 liter. 
  • Minimum één toilet en/of wasmachine is aangesloten op de regenwaterput. 
  • Kranen die aangesloten worden op de put dragen het label 'geen drinkwater'.
  • Het regenwater mag niet in de drinkwaterleidingen terechtkomen. Daarom mag er geen contact zijn tussen de regenwaterleiding en de drinkwaterleiding. 
  • De inhoud van de tank is afgestemd op het dakoppervlak met een minimum inhoud van 3000 liter
  • Bij een infiltratievoorziening moet u minimum 50 m² oppervlakte aansluiten.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Antwerpen:
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen premie premies