Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Antwerpen: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Antwerpen

Grote markt 1
2000 Antwerpen
tel03/22 11 333

Renovatiepremie voor handelszaken

De toelage wordt enkel toegekend voor handelspanden:

 • die in overeenstemming zijn met de stedenbouwkundige voorschriften en die stedenbouwkundig vergund of vergund geacht zijn;
 • die in orde zijn met alle wettelijke en reglementaire verplichtingen voor en met betrekking tot de uitoefening van een handelszaak;
 • waar een handelszaak in gevestigd is, of die leegstaan en waar een nieuwe handelszaak wordt ingericht.

Bedrag van de premie

 • Totale renovatie voorgevel gebouw ten belope van 50% van het factuurbedrag excl. btw met een maximum van 10.000 euro. De uit te voeren werken moeten minimaal 1.500 euro, excl. btw bedragen.
 • Totale renovatie voorgevel winkelunit ten belope van 50% van het factuurbedrag, excl. btw met een maximum van 5.000 euro. De uit te voeren werken moeten minimaal 1.000 euro, excl. btw bedragen.
 • Ruwbouwwerken commerciële ruimte ten belope van 50% van het factuurbedrag met een maximum van 5.000 euro. De uit te voeren werken moeten minimaal 1.000 euro excl. btw bedragen.
 • Inrichting commerciële ruimte ten belope van 50% van het factuurbedrag met een maximum van 5.000 euro. De uit te voeren werken moeten minimaal 1.000 euro excl. btw bedragen.
 • Afbraak gesloten horecaconstructie ten belope van 100% van het factuurbedrag met een maximum van 750 euro per lopende meter gevelbreedte, enkel indien geen nieuwe gesloten horecaconstructie wordt gebouwd.
 • Heropbouw gevel, enkel als resultaat van de afbraak van de gesloten horecaconstructie, ten belope van 75% van het factuurbedrag excl. btw met een maximum van 17.500 euro, enkel indien geen nieuwe gesloten horecaconstructie wordt gebouwd. Indien de her op te bouwen gevel over 2 verdiepingen loopt, wordt 75% van het factuurbedrag, excl. btw, terugbetaald, met een maximaal bedrag van 35.000 euro. Indien de her op te bouwen gevel zich over 2 straatkanten uitstrekt, wordt 75% van het factuurbedrag, excl. btw, terugbetaald, met een maximaal bedrag van 35.000 euro.
 • Voor handelspanden in winkelgebieden en strategische horecakernen in heraanleg kan een verhoogde renovatietoelage aangevraagd worden. Enkel handelspanden die effectief gelegen zijn in straten die heraangelegd worden komen in aanmerking voor de volgende tussenkomsten:
  • de ‘totale renovatie voorgevel gebouw’ wordt verhoogd tot 75% van het factuurbedrag, excl. btw met een maximum van 17.500 euro. De uit te voeren werken moeten minimaal 1.500 euro excl. btw bedragen.
  • de ‘totale renovatie voorgevel winkelunit’ wordt verhoogd tot 75%, excl. btw, met een maximum van 7.500 euro. De uit te voeren werken moeten minimaal 1.500 euro excl. btw bedragen.
  • De renovatiewerken moeten uitgevoerd worden binnen het jaar volgend op de heraanleg. Enkel renovatiewerken uitgevoerd binnen het jaar volgend op de heraanleg komen hiervoor in aanmerking.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Antwerpen:
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen premie premies