Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Anzegem: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Anzegem

De Vierschaar 1
8570 Anzegem
tel056/69 44 40

Premie voor het buitengebruik stellen van een stookolietank

Het buiten gebruik stellen van een stookolietank wordt overeenkomstig de voorwaarden van dit reglement, financieel aangemoedigd.

Voorwaarden

 • De buitengebruik gestelde stookolietank moet gelegen zijn binnen de gemeente Anzegem.
 • De stookolietank hoorde bij de woonfunctie van een onroerend goed dat hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt.
 • De tank mag uitsluitend in gebruik zijn geweest voor de opslag van stookolie voor de verwarming van een woongelegenheid.
 • Het buiten gebruik stellen van een stookolietank omvat (onverminderd de bepalingen van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en zijn uitvoeringsbesluiten):
  • ofwel het leegpompen, reinigen en verwijderen van de tank.
  • ofwel dient bij materiële onmogelijkheid tot verwijderen overgegaan te worden tot opvulling. Dit omvat het leegpompen, reinigen en opvullen van de tank met zand, schuim of een ander gelijkwaardig inert materiaal.
  • Het verwijderen of opvullen gebeurt onder toezicht van een erkend technicus of milieudeskundige, zoals bedoeld in art. 6.5.6.3 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II).
 • De premie dient aangevraagd te worden door de eigenaar van de stookolietank of de gebruiker van de stookolietank mits een geschreven toelating van de eigenaar.

Bedrag van de premie
De toelage voor het buiten gebruik stellen van een stookolietank bedraagt:

 • 100 euro voor het verwijderen van een buiten gebruik gestelde stookolietank die is ingegraven in volle grond of is geplaatst in een groeve;
 • 75 euro voor het opvullen van een buiten gebruik gestelde stookolietank die is ingegraven in volle grond of is geplaatst in een groeve;
 • 50 euro indien de tank bovengronds buiten of vrijstaand in een kelder of woning is geplaatst.

Het bedrag van de toelage kan slechts eenmaal per woning worden toegekend en mag niet hoger zijn dan de werkelijk gemaakte kosten.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Anzegem:
Anzegem
Anzegem
Anzegem
Anzegem
Anzegem
Anzegem premie premies