Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

As: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van As

Dorpsstraat 1 Bus 1
3665 As
tel089/39 10 00

Premie voor een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening

Voorwaarden

Hemelwaterinstallaties

 • De minimale inhoud van de hemelwaterput van een bestaande eengezinswoning dient in overeenstemming te zijn met de aangesloten dakoppervlakte, met een minimum van 5.000 l. Bij bestaande gebouwen, andere dan eengezinswoningen, dient de hemelwaterput(ten) minimaal 50 l/m² horizontale dakoppervlakte te bedragen (afgerond naar het hogere duizendtal), met een maximale inhoud van 10.000 l, tenzij gemotiveerd aangetoond kan worden dat een groter nuttig hergebruik mogelijk is of zal zijn.
 • De volledige dakoppervlakte is aangesloten op de hemelwaterput. Een subsidie bij een onvolledig aangesloten dakoppervlakte is slechts toegestaan mits grondige motivering.
 • Het hergebruik van het in de hemelwaterput gecapteerde water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 WC of wasmachine en een buitenkraan. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden.
 • Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput. Hiertoe dient de hemelwaterput met drinkwater bijgevuld te worden door middel van een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk, ofwel dient een afzonderlijk leidingencircuit voorzien te worden voor hemelwater en drinkwater.
 • De noodoverloop van de hemelwaterput wordt aangesloten op een infiltratievoorziening of een buffervoorziening.
 • De noodoverloop van de hemelwaterput mag ook aangesloten worden op een openbare infiltratievoorziening, een waterloop, gracht of een ander oppervlaktewater onder voorwaarde dat de bergings- of infiltratiecapaciteit van de ontvangende waterloop, gracht of ander oppervlaktewater voldoende is. Wanneer deze afvoermogelijkheden niet aanwezig zijn of aansluiting hierop niet haalbaar is, mag de overloop van de hemelwaterput aangesloten worden op het gedeelte van de openbare riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater maar slechts na een infiltratievoorziening op eigen terrein doorlopen te hebben. Als er geen openbare riolering bestemd voor afvoer van hemelwater aanwezig is, mag een overloop geconstrueerd worden op de verplichte infiltratievoorziening die op de gemengde openbare riolering aangesloten wordt. Steeds moeten tot aan het lozingspunt op de openbare riolering het hemelwater en afvalwater gescheiden worden.

Infiltratievoorzieningen

 • De infiltratieoppervlakte bedraagt minimaal 4 m² per 100 m² afwaterende oppervlakte.
 • Het buffervolume van de infiltratievoorziening bedraagt minimaal 25 l/m² afwaterende oppervlakte.

Bedrag van de premie

De subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij verbouwing of bij een bestaand gebouw bedraagt € 250 voor zover (cumulatieve voorwaarden):

 • de installatie minimaal twee aftappunten heeft (minimaal een buitenkraan en een wc of wasmachine);
 • in geval de installatiekosten minder dan € 500 bedragen is de subsidie beperkt tot maximaal 50%van de kosten, bewezen met facturen welke niet ouder zijn dan 1 jaar;
 • de factu(u)r(en) worden uiterlijk één jaar na de goedkeuring van de aanvraag ingediend.

 

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio As:
As
As
As
As
As
As premie premies