Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

As: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van As

Dorpsstraat 1 Bus 1
3665 As
tel089/39 10 00

Toelage voor onderhoud en aanplanting hagen en houtkanten

Onderhoud van landschappelijk waardevolle hagen en houtkanten om de eigenheid van het landelijk gebied te behouden
  • de subsidie bedraagt 0,40 EUR/m/persoon
  • indien het onderhoud geschiedt door beide aanpalenden; 0,80 EUR/m/persoon als het onderhoud geschiedt door één persoon.
De toelagen kunnen slechts om de twee jaar bekomen worden.

Aanplant van landschappelijk waardevolle elementen zoals hagen om zo de aantrekkelijkheid van de landelijke gemeente te verhogen
  • de toelage bedraagt 1,50 EUR/m/persoon als de aanplant geschiedt op de scheiding van twee percelen;
  • de toelage bedraagt 3,00 EUR/m/persoon als de aanplant geschiedt op 1 perceel binnen de wettelijke afstanden;
  • lengteberekening op basis van 4 struiken per meter
De toelagen kunnen jaarlijks bekomen worden.

Voorwaarden
De hagen en houtkanten dienen aan volgende voorwaarden te voldoen;
  • Gelegen binnen of grenzend aan het landelijk gebied (zoals op het gewestplan afgebakend agrarisch, bos, natuur, reservaat en parkgebied) of grenzend aan percelen met een agrarisch bodemgebruik (akkers weiden of boomgaarden), of grenzend aan het openbaar domein van de landelijke dorpskernen of grenzend aan servituden;
  • Minimale afmetingen: 25m lang, 1.25m hoog en 25cm breed;
  • Bij voorkeur samengesteld uit volgende inheemse soorten: meidoorn, sleedoorn, veldesdoorn, hondsroos, egelantier, hazelaar, haagbeuk, hulst, wilde kruisbes, gele kornoelje, wilde liguster of een mengeling ervan.
Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio As:
As
As
As
As
As
As premie premies