Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Beernem: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Beernem

Bloemendalestraat 112
8730 Beernem
tel0492/72 94 14

Premie voor zonneboiler

Voorwaarden

 • Enkel installaties die geplaatst worden in of op vergunde gebouwen die volledig op het grondgebied van Beernem liggen komen in aanmerking voor subsidie.
 • In bepaalde situaties is voor de toepassing van een warmtepompsysteem een Vlarem melding of vergunning nodig en dient men te voldoen aan bepaalde milieuvoorwaarden.
 • Deze toelage kan gecumuleerd worden met andere bouw- of renovatiesubsidies.
 • De aanvrager kan handelen in naam van een privaat persoon of in naam van een rechtspersoon/bedrijf/instelling. De aanvrager dient gerechtigd te zijn tot het (laten) plaatsen van de installatie waarvoor de aanvraag wordt ingediend. Als gerechtigd worden beschouwd:
  • de eigenaar van het gebouw
  • de gebruiker of huurder van het gebouw mits de eigenaar het aanvraagformulier voor akkoord heeft ondertekend
 • De plaatsing van de installatie moet geschieden in overeenstemming met bestaande wetten, reglementen, verordeningen, gebruiken en regels van goed vakmanschap. Dit houdt onder meer in dat:
  • Thermisch zonne-installaties worden geïnstalleerd conform de technische voorlichting 212 van het WTCB ‘Leidraad voor de installatie van zonneboilers’.
  • Warmtepompsystemen en combiwarmtepompsystemen worden geïnstalleerd volgens de ‘Code van goede praktijk voor de toepassing van warmtepompsystemen in de woningbouw’, uitgegeven door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie (ANRE).
 • De warmtepomp moet instaan voor de hoofdverwarming van het gebouw
 • De COP van de warmtepomp minstens 4 bedraagt voor bodem/water, 4.5 voor water/water, 3,1 voor lucht/water en 2,9 voor lucht/lucht gemeten volgens de ‘standaard rating conditions’ van EN 14511
 • De warmtepomp niet kan gebruikt worden als actieve koeling

Bedrag van de premie

 • De premie bedraagt 15 % op de kostprijs (inclusief plaatsing en BTW) van een thermische zonne-installatie voor de verwarming van sanitair water of voor de verwarming van gebouwen. De premie bedraagt max. 250 EUR.
 • 15 % op de kostprijs (inclusief plaatsing en BTW) van een warmtepompsysteem voor gebouwverwarming of van een combiwarmtepompsysteem voor gebouwverwarming en voor de verwarming van sanitair water. De premie bedraagt max. 250 EUR.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Beernem:
Beernem
Beernem
Beernem premie premies