Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Begijnendijk: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Begijnendijk

Kerkplein 5
3130 Begijnendijk
tel016/53 66 62

Subsidie voor kleine landschapselementen

Het aanplanten, de aanleg en het onderhoud van waardevolle Kleine Landschapselementen kan door het gemeentebestuur gesubsidieerd worden via de daartoe goedgekeurde begrotingskredieten.

Algemene voorwaarden

 • Gelegen zijn binnen de grenzen van de gemeente;
 • Gelegen zijn binnen of grenzend aan het landelijk gebied , zoals op het gewestplan afgebakend is: agrarisch-, bos-, groen-, natuur-, reservaat- en parkgebieden
  • of grenzend aan percelen met een agrarisch bodemgebruik (akkers, weiden en boomgaarden)
  • of grenzend aan het openbaar domein van landelijke dorpskernen;
 • De te subsidiëren lijn- en strookvormige landschapselementen dienen te bestaan uit streekeigen soorten. De subsidie voor de aanplant kan enkel worden aangewend voor plantgoed.
 • Voor de aanplant van een haag. De nieuwe haag:
  • heeft een aaneengesloten lengte van minstens 25m00
  • bevat minstens 4 planten per lopende meter
  • bestaat uit plantgoed dat beantwoordt aan de kwaliteitseisen gangbaar op de markt
  • bestaat uit plantgoed opgenomen in de soortenlijst
 • Voor het onderhoud van een haag. De bestaande haag :
  • heeft een hoogte van min. 1m25, een breedte van min. 0m25 en een aaneengesloten lengte van 25m00
  • bestaat uit plantgoed opgenomen in de soortenlijst
  • Het onderhoud gebeurt:
   • minstens 1 keer per jaar, maximum 2 keer per jaar.
   • in de periode van 1 september tot 1 maart
   • volgens de code van goede natuurpraktijk
 • Voor de aanplant van een heg. De nieuwe heg:
  • heeft een aaneengesloten lengte van minstens 25m00
  • bevat minstens 2 planten per lopende meter
  • bestaat uit plantgoed dat beantwoordt aan de kwaliteitseisen gangbaar op de markt
  • bestaat uit plantgoed opgenomen in de soortenlijst 
 • Voor het onderhoud van een heg. De bestaande heg :
  • heeft een hoogte van min. 2m00, een breedte van min. 1m00 en een aaneengesloten lengte van 50m00
  • bestaat uit plantgoed opgenomen in de soortenlijst
  • Het onderhoud gebeurt:
   • om de 3 tot 20 jaar
   • in de periode van 1 september tot 1 maart
   • volgens de code van goede natuurpraktijk
 • Voor de aanplant van een houtkant. Een nieuwe houtkant :
  • heeft een aaneengesloten lengte van min. 25m00 en een breedte van min. 5m00
  • gebeurt in driehoeksverband met minstens 3 planten per 2 vierkante meter
  • bestaat uit plantgoed dat beantwoordt aan de kwaliteitseisen gangbaar op de markt
  • bestaat uit plantgoed opgenomen in de soortenlijst
 • Voor het onderhoud van een houtkant. De bestaande houtkant :
  • heeft een minimumleeftijd van 10 jaar;
  • heeft een aaneengesloten lengte van min. 25m00, een breedte van min. 5m00 en max. 10m00
  • bevat minstens 2 planten per 3 vierkante meter
  • bestaat uit plantgoed dat beantwoordt aan de kwaliteitseisen gangbaar op de markt
  • bestaat uit plantgoed opgenomen in de soortenlijst
  • Het onderhoud gebeurt:
   • om de 5 tot 20 jaar (afhankelijk van de soorten)
   • in de periode van 1 november tot 1 maart, het takhout dient voor 15 maart verwijderd te worden
   • over een maximum aaneengesloten lengte van 50m00 en niet meer dan 25% van de totale lengte - volgens de code van goede natuurpraktijk
 • Voor de aanplant van een bomenrij. Een nieuwe bomenrij:
  • bestaat uit min. 10 bomen. De afstand tussen 2 bomen bedraagt voor knotbomen min. 5m00, voor hoogstambomen min. 8m00
  • bestaat uit plantgoed met een minimum stamomtrek van 8 cm.
  • bestaat uit plantgoed opgenomen in de soortenlijst
 • Voor het onderhoud van een bomenrij. Enkel geldig voor knotbomenrijen. Een bestaande knotbomenrij:
  • heeft een minimumleeftijd van 5 jaar
  • telt min. 10 bomen
  • bestaat uit plantgoed opgenomen in de soortenlijst
  • Het onderhoud gebeurt:
   • na de bladval tot 1 maart, het takhout dient voor 15 maart verwijderd te worden
   • 1ste 5 jaar: 2*/jaar: vormsnoei zowel in winter als zomer - niet bij vorst strenger dan 5°C -
   • volgens de code van goede natuurpraktijk
 • Voor de aanleg van een poel. Een nieuwe poel:
  • heeft een grootte tussen 50 en 200 m² en een diepte van minstens 1m00 en hoogstens 2m00
  • heeft minstens 1 oever, zijnde de naar het zuiden gerichte oever die zacht glooiend is. De hellingsgraad is minder dan 15°
  • heeft als functie veedrenkplaats en/of amfibieënpoel. Er mag geen water uit de poel onttrokken worden voor andere doeleinden dan deze.
  • De aanleg gebeurt: in de periode van 1 augustus tot 1 november. Het uitzetten van watervogels en gelijk welke vissoort evenals het aanplanten van beplanting is verboden
 • Het onderhoud van een poel. Een bestaande poel:
  • heeft een grootte tussen 50 en 200 m² en een diepte van minstens 1m00 en hoogstens 2m00
  • behoudt zijn oorspronkelijk grootte en diepte na de ruimingswerken (slib en plantenafval)
  • Het onderhoud gebeurt:
   • gespreid over 2 jaar
   • om de 3 tot 7 jaar
   • in de periode van 1 augustus tot 1 november
   • volgens de code van goede natuurpraktijk
 • Voor de aanplant van een hoogstamboomgaard. Een bestaande hoogstamboomgaard:
  • bestaat uit min. 10 bomen.
  • De plantafstand tussen 2 bomen bedraagt voor
   • kerselaars: 12m
   • appelaars: 10m
   • notelaars en perelaars: 8m
   • pruimelaars & kriekelaars: 7 m
  • bestaat uit plantgoed met een minimum stamomtrek van 8/10 cm.
  • bestaat uit plantgoed opgenomen in de soortenlijst
 • Voor het onderhoud van een hoogstamboomgaard. Een bestaande hoogstamboomgaard:
  • bestaat uit min. 10 bomen. - bestaat uit plantgoed opgenomen in de soortenlijst
  • Het onderhoud gebeurt:
   • jaarlijks
   • voor kerselaars & pruimelaars: in de periode van 1 juli tot 1 oktober voor appelaars en perelaars: in de periode van 1 februari tot 1 mei voor notelaars: in de periode van 1 juni tot 1 september (enkel door hout uit boom halen)
   • volgens de code van goede natuurpraktijk


Subsidiebedrag

 • Aanleg haag: 1.5 euro/m eenmalig
 • Onderhoud haag: 0.85 euro/m 1*/jaar
 • Aanleg heg: 1.0 euro/m eenmalig
 • Onderhoud heg: 0.75 euro/m 1*/3 jaar
 • Aanleg houtkant: 0.25 euro/m² eenmalig
 • Onderhoud houtkant: 0.85 euro/m² 1*/7 jaar
 • Aanleg bomenrij: 8 euro/boom eenmalig
 • Onderhoud knotbomenrij: 5 euro/boom 1*/5 jaar
 • Aanleg poel (50-100 m²): 275 euro eenmalig
 • Onderhoud poel (50-100 m²): 137.5 euro 1*/3 jaar
 • Aanleg poel (+ 100 m²): 325 euro eenmalig
 • Onderhoud poel (+ 100 m²): 162.5 euro 1*/3 jaar
 • Aanleg boomgaard: 8 euro/boom eenmalig
 • Onderhoud boomgaard: 3 euro/boom 1*/jaar

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Begijnendijk:
Begijnendijk
Begijnendijk
Begijnendijk
Begijnendijk
Begijnendijk
Begijnendijk premie premies