Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Bekkevoort: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Bekkevoort

Eugeen Coolsstraat 17
3460 Bekkevoort
tel013/46 05 60

Comfortpremie

Er wordt een comfortpremie verleend aan particuliere personen die, op het grondgebied van de gemeente Bekkevoort, overgaan tot een eerste installatie van de verbouwingswerken aan een woning. Dit voor zover voldaan wordt aan de voorwaarden van onderhavig reglement. Deze premie is vooral bedoeld om de kwaliteitsnorm van het oude woningenbestand te verbeteren.

Voorwaarden

 • De premie kan aangevraagd worden door de eigenaar-bewoner, de eigenaar niet-bewoner en de bewoner-niet-eigenaar.
 • Om in aanmerking te komen, moet de woning aan volgende voorwaarden voldoen:
  • De woning moet effectief als hoofdverblijfplaats worden gebruikt en moet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente Bekkevoort.
  • De woning is niet uitgerust met minstens één van de volgende voorzieningen: lopend water, WC met spoeling en/of bad of douche.

Werken
De werken die in aanmerking komen voor de bedoelde premie zijn:

 • de installatie van waterleiding, met inbegrip van de aansluiting van water en de afvoerleidingen, waarvan met minstens 1 tappunt in de badkamer en 1 tappunt in de keuken zijn voorzien en het tappunt moet voorzien zijn van koud en warm water;
 • het plaatsen van een WC met waterspoeling, met inbegrip van aanvoer- en afvoerleidingen;
 • het plaatsen van een bad of douche, met inbegrip van aanvoer- en afvoerleidingen.
 • Na de werken moet de installatie van de waterleiding, het toilet en/of douche of bad geïntegreerd zijn in het hoofdgebouw en via de woning toegankelijk zijn. Een toilet afzonderlijk geplaatst mag nooit rechtstreeks uitmonden in een woonkamer, keuken of slaapkamer.
 • De werken komen in aanmerking voor betoelaging wanneer deze zijn uitgevoerd door de premieaanvrager zelf of door een geregistreerd aannemer.


Premiebedrag
Het bedrag van de gemeentelijke premie bedraagt 75% van de kostprijs van de werken, factuurbedrag inclusief btw, met een maximum van:

 • voor het installeren van stromend water: 400 euro
 • voor het plaatsen van een WC met waterspoeling: 200 euro
 • voor het installeren van een bad of douche: 400 euro

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Bekkevoort:
Bekkevoort
Bekkevoort
Bekkevoort
Bekkevoort
Bekkevoort
Bekkevoort premie premies