Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Bekkevoort: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Bekkevoort

Eugeen Coolsstraat 17
3460 Bekkevoort
tel013/46 05 60

Subsidie voor scheiding afval- en hemelwater

De subsidie wordt toegekend aan afkoppelingswerken bij bestaande gebouwen waar de verplichte gescheiden afvoer van afvalwater en niet-verontreinigd hemelwater niet in de stedenbouwkundige vergunning met betrekking tot de woning werd opgenomen. Het hemelwater mag niet op een gemengde riolering worden aangesloten tenzij de vervanging van deze gemengde riolering door een gescheiden stelsel opgenomen is op een goedgekeurd investeringsprogramma van Riobra of Aquafin. Het bestaande gebouw moet binnen de gemeentegrenzen vallen.

Voorwaarden
  • De installatie van een gescheiden afvoer van huishoudelijk afvalwater en niet-verontreinigd hemelwater dient te voldoen aan de richtlijnen zoals bepaald in de „Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen‟, meer bepaald de code van goede praktijk.
  • De installatie dient te voldoen aan het reglement „ Rioleringsdiensten‟ van 13 juni 2008 van RIOBRA.
  • De installatie dient een permanent karakter te hebben.
  • Het hemelwater dient afgeleid te worden naar bij voorkeur een hemelwaterinstallatie met hergebruik.
  • Het niet hergebruikte hemelwater dient indien mogelijk naar een infiltratievoorziening afgeleid te worden of indien dit niet mogelijk is naar een natuurlijke afvoerweg voor hemelwater, een oppervlaktewater of in laatste instantie naar een RWA-leiding.
  • De optimale afkoppeling van het dakoppervlakte en de verharde oppervlakte wordt bereikt voor gesloten bebouwing. Voor open- en halfopen bebouwing wordt de maximale afkoppeling van 100% bereikt.

Bedrag van de subsidie
Binnen de perken van de jaarlijkse voorziene en goedgekeurde kredieten, verleent de gemeente een subsidie voor de scheiding van afval- en hemelwater op privédomein. De subsidie bedraagt maximum € 650 afhankelijk van de hoogte van de bewezen kosten.

Onder bewezen kosten worden alle installatiekosten (inclusief plaatsing en BTW) verstaan, beperkt tot de werken die strikt noodzakelijk zijn om de afkoppeling te realiseren. De bedragen dienen afzonderlijk vermeld te worden op de facturen. Eigen uren voor het realiseren van de afkoppelingswerken komen niet in aanmerking.

Het subsidiebedrag is afhankelijk van de hoogte van de bewezen kosten. Enkel bewezen kosten vanaf een bedrag van € 100 komen in aanmerking voor subsidies.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Bekkevoort:
Bekkevoort
Bekkevoort
Bekkevoort
Bekkevoort
Bekkevoort
Bekkevoort premie premies