Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Berlaar: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Berlaar

Markt 1
2590 Berlaar
tel03/410 19 00

Premie voor een gescheiden riolering

Het gemeentebestuur van Berlaar kan, binnen de perken van de jaarlijkse begrotingskredieten, een premie uitkeren voor het realiseren van een afkoppeling van de hemelwaterafvoer en dit zowel in het geval van een afkoppeling van de openbare riolering als een afkoppeling in het kader van de plaatsing van een IBA.

Voorwaarden

 • De aanvraag dient te gebeuren door de eigenaar of de bewoner in akkoord met de eigenaar.
 • De aanvraag is ingediend door een private persoon voor het pand waar deze woont dan wel een woongelegenheid in eigendom heeft.
 • De afkoppelingswerken worden uitgevoerd volgens het door de gemeente goedgekeurd ontwerpplan (opgesteld door de afkoppelingsdeskundige indien aangeduid).
 • De bestaande woning heeft een stedenbouwkundige vergunning verkregen zonder de verplichting van het afvalwater en het hemelwater gescheiden af te voeren.
 • Minimale afkoppeling van 50% van de dakoppervlakte en verharde oppervlakte in het geval van een gerioleerd gebied of de maximaal haalbare afkoppeling in het geval van een IBA.
 • Het hemelwater dient in volgorde van voorkeur naar een hemelwaterinstallatie voor hergebruik, infiltratievoorziening, kunstmatige afvoerweg voor hemelwater, oppervlaktewater of RWA-leiding afgeleid
  te worden.
 • Een overloop dient te worden aangesloten op een infiltratievoorziening, kunstmatige afvoerweg voor hemelwater, oppervlaktewater of RWA-leiding.
 • Een inspectieput op privaat domein, ter hoogte van de rooilijn.
 • Indien de gemeente voor een project of gebied een afkoppelingsdeskundige (een begeleidende/adviserende expert) heeft aangeduid, dient hiervan verplicht gebruik gemaakt te worden.

Bedrag van de premie
De premie is éénmalig per bestaande woning en bedraagt:

 • 75 % van de bewezen onkosten die ten laste liggen van de eigenaar of aanvrager.
 • maximale vergoeding van 1.200 euro per woning.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Berlaar:
Berlaar
Berlaar
Berlaar
Berlaar
Berlaar
Berlaar premie premies