Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Berlaar: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Berlaar

Markt 1
2590 Berlaar
tel03/410 19 00

Premie voor een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening

Voorwaarden

 • De woning is gelegen op het grondgebied van Berlaar.  
 • De installatie moet tenminste 10 jaar aanwezig zijn en mag gedurende deze periode niet verwijderd worden, zoniet wordt de toelage teruggevorderd. 
 • De hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening is gebouwd na 31 december 2007 volgens, of in overeenstemming gebracht met, de code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen en in tweede instantie met de gewestelijke stedenbouwkundige verordening.
 • Het volume van de hemelwatertank dient in overeenstemming te zijn met de aangesloten dakoppervlakte, met een minimum van 3.000 liter. Indien de horizontale dakoppervlakte kleiner is dan 75 m², is de installatie van een hemelwaterput niet verplicht, maar wordt wel gemeentelijke premie toegekend indien voldaan wordt aan de in deze verordening gestelde voorwaarden.
 • De volledige dakoppervlakte is aangesloten op de hemelwaterput. Een premie bij een onvolledig aangesloten dakoppervlakte is slechts toegestaan mits grondige motivering. 
 • Het hergebruik van het in de hemelwaterput gecapteerde water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 wc of wasmachine. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed worden. 
 • Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput. Hiertoe dient de hemelwaterput met leidingwater bijgevuld te worden door middel van een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de “code van goede praktijk”, ofwel dient een afzonderlijk leidingencircuit voorzien te worden voor leidingwater en drinkwater. 
 • De overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op (in volgorde):  
  • een infiltratie-voorziening op eigen terrein;
  • afgeleid naar een openbare infiltratievoorziening, een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater of een oppervlaktewater;  
  • het gedeelte van de openbare riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater;  
  • de gemengde openbare riolering. Wel moeten tot aan het lozingspunt op de openbare riolering het hemelwater en afvalwater gescheiden worden. 
 • Infiltratievoorzieningen moeten voldoen aan de volgende eisen: 
  • Het buffervolume moet in verhouding staan tot het gerealiseerd infiltratiedebiet.  
  • Het buffervolume van de infiltratievoorziening moet minimaal 300 liter per begonnen 20 m² aangesloten verharde oppervlakte (grondoppervlakte en dakoppervlakte) bedragen.  
  • Wanneer waterdoorlatende klinkers worden gebruikt, kan de helft van de aangesloten verharde oppervlakte in rekening worden gebracht om het buffervolume te bepalen.  
  • Indien een hemelwaterput met een infiltratievoorziening wordt gecombineerd, moet slechts de helft van het bufferingsvolume worden voorzien.  
  • De oppervlakte van de infiltratievoorziening moet minimaal 2 m² per begonnen 100 m² aangesloten verharde oppervlakte bedragen.  
  • Op de infiltratievoorziening wordt minstens 50 m² dakoppervlak of verharding aangesloten.

Bedrag van de premie
De premie bedraagt € 550 voor een hemelwaterput en € 2/m² voor een infiltratievoorziening.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Berlaar:
Berlaar
Berlaar
Berlaar
Berlaar
Berlaar
Berlaar premie premies