Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Berlaar: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Berlaar

Markt 1
2590 Berlaar
tel03/410 19 00

Subsidie voor de aanplant en/of het onderhoud van kleine landschapselementen

Met ingang vanaf de beslissing van deze gemeenteraad wordt de aanleg en het onderhoud van bepaalde kleine
landschapselementen financieel aangemoedigd. Deze betoelaagbare objecten zijn gelegen in de landelijke ruimte van het grondgebied van de gemeente Berlaar. Onder ‘landelijke ruimte’ worden de zones verstaan die op het gewestplan aangeduid zijn als agrarisch gebied.
 
Voorwaarden
 • Het plantgoed voor het aanplanten van hagen, heggen, houtkanten, bomenrijen en hoogstammige vruchtbomen dient uit streekeigen soorten te bestaan.
 • Beplantingen of heraanplantingen die voortvloeien uit de toekenning van een bouw- of milieuvergunning komen niet in aanmerking voor de toelage voor de aanplant. De verplichte aanplanting van het groenscherm in functie van de bouwverordening komt aldus niet in aanmerking voor betoelaging.
 • De aanvrager verbindt zich tot de nodige instandhoudingszorg van de aangeplante bomen, hagen, heggen, struiken en haagkanten waarvoor subsidie werd toegekend. De toelage kan teruggevorderd worden wanneer deze instandhoudingszorg niet nageleefd wordt.
 • Voor een haag, heg of houtkant:
  • minimale aanplantingslengte: 30 meter;
  • plantafstanden: 0,3 – 0,5 meter in hagen, 1 meter in heggen en houtkanten;
  • minimumformaat plantgoed: 60/80 cm;
  • 40% van de aankooprijs;
 • Bewortelde hoogstammigen:
  • minimale beplanting van 10 bomen;
  • plantafstanden 7 – 10 meter;
  • stamomtrek ten minste 8 cm;
  • 40% van de aankoopprijs;
 • niet bewortelde poten (knotbomen):
  • minimale beplanting van 5 bomen;
  • plantafstanden 5 – 7 meter;
  • stamomtrek ten minste 25 cm;
  • 40% van de aankoopprijs;
 • voor een gecombineerde aanleg van een haag of heg met een bomenrij:
  • Hierbij geldt de samenvoeging van de overeenkomstige bepalingen en bedragen.
 • voor hoogstammige vruchtbomen:
  • minimale beplanting van 10 bomen;
  • plantafstanden: appel – 10 meter;
  • pruim – 7 meter;
  • kriek – 7 meter;
  • peer – 8 meter;
  • kers – 12 meter;
  • 40% van de aankoopprijs;
 • Voor het knotten van knotbomen worden volgende vergoedingen toegekend:
  • 15 euro per boom waarvan de takdikte van enkele takken minstens 20 cm in dwarsdoorsnede bedraagt;
  • 7,50 euro per boom in alle andere gevallen;
  • Deze vergoeding is slechts driejaarlijks betoelaagbaar voor dezelfde boom;
  • Voor de aanleg of aanplant voor het knotten van knotbomen wordt een maximale subsidie van 250 euro per dienstjaar vastgesteld. Deze vergoeding is maximaal één keer om de drie jaar betoelaagbaar voor dezelfde boom.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Berlaar:
Berlaar
Berlaar
Berlaar
Berlaar
Berlaar
Berlaar premie premies