Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Berlare: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Berlare

Dorp 22
9290 Berlare
tel052/43 25 15

Premie voor de afkoppeling van de hemelwaterafvoer

Voorwaarden

 • Een volledig en correct ingediend aanvraagdossier (aanvraag en bijlagen).
 • De aanvraag dient te gebeuren door de eigenaar of de bewoner in akkoord met de eigenaar.
 • De aanvraag is ingediend door een private persoon voor het pand waar deze woont dan wel een woongelegenheid in eigendom heeft.
 • De afkoppelingswerken worden uitgevoerd:
  • ofwel door de gemeente bij de aanleg van een gescheiden stelsel in de straat
  • ofwel door de eigenaar/bewoner volgens het door de gemeente goedgekeurd ontwerpplan, opgesteld door de door hen aangestelde afkoppelingsdeskundige.
 • De bestaande woning/appartementsblok heeft een stedenbouwkundige vergunning verkregen zonder de verplichting om het afvalwater en het hemelwater gescheiden af te voeren.
 • De gerealiseerde afkoppeling van het hemelwater moet voldoen aan volgende voorwaarden:
  • de optimale afkoppeling van de dakoppervlakte en verharde oppervlakte vastgesteld door de Vlaamse Milieumaatschappij afhankelijk van de soort bebouwing:
   • open bebouwing: volledige afkoppeling;
   • halfopen bebouwing zonder garage/bebouwing in zijtuinstrook: volledige afkoppeling;
   • halfopen bebouwing met garage/bebouwing in zijtuinstrook: minimale afkoppeling helft dakoppervlak van het hoofdgebouw en indien mogelijk het bijgebouw in de zijtuinstrook;
   • gesloten bebouwing: minimale afkoppeling helft dakoppervlak van het hoofdgebouw;
   • vrijstaande appartementsblokken: volledige afkoppeling;
   • vrijstaande appartementsblokken met bebouwing in beide zijtuinstroken: helft van het dakoppervlak van het hoofdgebouw en indien mogelijk het bijgebouw in de zijtuinstrook;
   • appartementsblokken tussen gesloten bebouwing: minimale afkoppeling van de helft van het hoofdgebouw;
  • Het hemelwater dient in volgorde van voorkeur naar een hemelwaterinstallatie voor hergebruik, infiltratievoorziening, kunstmatige afvoerweg voor hemelwater, oppervlaktewater of RWA-leiding afgeleid te worden;
  • Een overloop dient te worden aangesloten op een infiltratievoorziening, kunstmatige afvoerweg voor hemelwater, oppervlaktewater of RWA-leiding;
  • Een inspectieput op privaat domein, ter hoogte van de rooilijn;
  • Indien de gemeente voor een project of gebied een afkoppelingsdeskundige (een begeleidende/adviserende expert) heeft aangeduid, dient hiervan verplicht gebruik gemaakt te worden.

Bedrag van de premie

Het premiebedrag van maximum 750,00 euro wordt vastgesteld op basis van bewijsbare facturen van de kosten. Indien de bewezen kosten minder dan 750,00 euro bedragen wordt de premie vastgesteld tot die bewezen kosten. Enkel facturen van de door de afkoppelingsdeskundige voorgeschreven werken komen in aanmerking.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Berlare:
Berlare
Berlare
Berlare
Berlare
Berlare
Berlare premie premies