Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Berlare: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Berlare

Dorp 22
9290 Berlare
tel052/43 25 15

Subsidie voor kleine landschapselementen

Bedrag van de premie

Voor aanplant of aanleg kunnen volgende toelagen worden verstrekt:

  • voor een haag, heg, houtkant of houtwal: 0,25 euro per plant; - het plantgoed heeft een minimumformaat van 60-80 cm; - plantafstanden zijn: 0,3 m tot 0,5 m in hagen; 1 m in heggen, houtkanten en houtwallen.
  • voor een solitaire boom, bomenrij of boomgroep: 7,50 euro per boom - aanplant van hoogstammig beworteld plantgoed met een stamomtrek van minimum 8 tot 10 cm; - aanplant van hoogstamboomgaarden wordt niet betoelaagd vanuit de gemeente. Voor aanplant van hoogstamboomgaarden kan een beroep gedaan worden op de subsidies van de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling.
  • voor knotbomen: 2,50 euro per stuk - aanplanting van niet-bewortelde poten die bij aanplant een stamomtrek hebben van minstens 20 cm ter hoogte van het maaiveld en een hoogte boven het maaiveld van minstens 1,75 m.
  • voor bebossing: 15,00 euro per are - de beboste oppervlakte bedraagt maximum 50 are ('vogelbosje'). Voor grotere te bebossen oppervlaktes kan een beroep gedaan worden op de financieel interessantere bebossingssubsidies van het Agentschap voor Natuur en Bos; - het plantgoed heeft een minimumformaat van 60-80 cm; - er worden minimum 25 planten per are aangeplant.

Voor onderhoud van kleine landschapselementen kunnen volgende vergoedingen worden toegekend:

  • voor een onderhoudssnoei van een haag met een hoogte van minimum 1,25 m: 0,50 euro per lopende meter; de toelage is om de twee jaar of meer toekenbaar voor een zelfde haag;
  • voor een onderhoudssnoei van een heg, een houtkant of een houtwal met een hoogte van minimum 4 meter: 1,00 euro per lopende meter; de toelage is om de vijf jaar of meer toekenbaar;
  • voor het knotten van knotbomen met een leeftijd van minimum drie jaar: 6,25 euro per boom de toelage is om de vijf jaar of meer toekenbaar voor een zelfde knotboom;
  • voor een onderhoudskapping in een hakhoutbos met een hoogte van minimum 4 meter: 8,00 euro per are, de toelage is om de vijf jaar of meer toekenbaar voor een zelfde hakhoutbos. De oppervlakte van het onderhouden hakhoutbos bedraagt maximum 50 are per jaar per aanvrager.

De vergoeding voor de aanleg van een nieuwe poel en het heruitdiepen of het herstellen van een bestaande poel bedraagt 2,50 euro per vierkante meter. De toelage is om de 10 jaar of meer toekenbaar.

De vergoeding voor het onderhoud/herstel van een bestaande sloot of greppel bedraagt 1,25 euro per lopende meter. Slechts 1 zijde kan hiervoor in aanmerking komen. De toelage is om de 10 jaar of meer toekenbaar.

De vergoeding voor het onderhoud van een trage weg bedraagt 0,16 euro per m² per jaar. Deze vergoeding heeft tot doel het beheer en het behoud te verzekeren van de betreffende trage weg.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Berlare:
Berlare
Berlare
Berlare
Berlare
Berlare
Berlare premie premies