Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Beveren: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Beveren

Stationsstraat 2
9120 Beveren
tel03/750 15 11

Premie voor een groendak

Voorwaarden

  • Per aangevraagd dossier moet minimum 4m² groen-oppervlakte worden aangebracht.
  • het betreffende dak kan slechts éénmaal betoelaagd worden;
  • de gemeente is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de werken en hun uitvoering, noch voor de eventuele schade die eruit kan voortvloeien;
  • de premie kan alleen toegekend worden voor vergunde woningen;
  • de aanvrager engageert zich om minimum 10 jaar lang het groendak in goede staat te behouden;
  • de handelingen die uitgevoerd worden voor het realiseren van het groendak, moeten overeenkomstig de bestaande wettelijke bepalingen gebeuren. In voorkomend geval moet tijdig een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden.

Bedrag van de premie

De premie bedraagt €20 per vierkante meter groendak dat aangelegd wordt. Indien de aanlegkosten van het groendak lager zijn dan €20/m², wordt de werkelijke kostprijs beschouwd als het premiebedrag. Per aanvraag kan een eenmalige premie verkregen worden van maximum €2500 per adres.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Beveren:
Beveren
Beveren
Beveren
Beveren
Beveren
Beveren premie premies