Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Beveren: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Beveren

Stationsstraat 2
9120 Beveren
tel03/750 15 11

Premie voor een hemelwaterput en/of een infiltratievoorziening

Voorwaarden

 • Een premie voor een hemelwaterinstallatie wordt toegekend aan:
  • bestaande vergunde woningen;
  • woningen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning werd verleend en waarbij in de vergunning het installeren van een hemelwaterput niet werd verplicht;
  • bestaande vergunde meergezinswoningen ongeacht hun oppervlakte;
  • nieuwbouw komt niet in aanmerking.
 • De hemelwaterinstallatie dient te zijn gekeurd door een erkende keurder van Vlario.
 • Hergebruik van het in de hemelwaterput gecapteerde water is verplicht. Het minimum aantal aansluitpunten: regenwater dient minstens hergebruikt voor spoeling van een toilet of aangesloten op een wasmachine én 1 buitenkraan.

Bedrag van de premie

De premie voor hemelwaterputten bedraagt:

 • €1250 voor ééngezinswoningen;
 • €200 per 1000 liter voor appartementsblokken met een maximum van €5000 per aanvraag. Premie dient te worden verdeeld onder de onderste bebouwde laag, met een maximum van €1000 per woongelegenheid (met telkens minimum aansluiting van wc of wasmachine);
 • €200 per 1000 liter voor gebouwen van openbaar nut met een maximum van €5000 per aanvraag. Diegenen die een aanvraag indienen voor een premie voor hemelwaterinstallatie voor een gebouw van openbaar nut, dienen te motiveren en te bewijzen waarom het gebouw volgens hen dient te worden beschouwd als zijnde van openbaar nut. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de al dan niet erkenning van het openbaar nutskarakter.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Beveren:
Beveren
Beveren
Beveren
Beveren
Beveren
Beveren premie premies