Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Bierbeek: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Bierbeek

Dorpsstraat 2
3360 Bierbeek
tel016/46 01 75

Gemeentelijke aanpassingspremie

Voorwaarden

  • Je bent minimum 60 jaar of erkend als persoon met een handicap bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
  • Je gezamenlijk belastbaar inkomen mag niet hoger liggen dan 37.840 euro voor een alleenstaande en 53.630 euro voor een gezin van minimum twee personen (aanslagjaar 2012-inkomsten 2011). Deze bedragen worden verhoogd met 3.230 euro per persoon ten laste. Er wordt altijd gekeken naar het inkomen van 3 jaar vóór de aanvraag.
  • Als je een 2de woning hebt, dan mag het niet-geïndexeerde K.I. van die woning maximaal € 125 bedragen.

Bedrag van de premie

De gemeentelijke aanpassingspremie bedraagt 25% van het bedrag dat door de provincie Vlaams-Brabant werd uitbetaald. Uiteraard zal de premie nooit hoger liggen dan het restbedrag dat, na aftrek van alle andere premies, nog dient betaald te worden door de aanvrager zelf. Dat restbedrag moet minimum € 50 bedragen.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Bierbeek:
Bierbeek
Bierbeek
Bierbeek
Bierbeek
Bierbeek
Bierbeek premie premies