Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Blankenberge: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Blankenberge

J.F.Kennedyplein 1
8370 Blankenberge
tel050/43 57 07

Subsidie voor energiebesparende maatregelen

Voorwaarden

 • Zonneboilers
  • De premieaanvraag moet ingediend worden uiterlijk één jaar na de plaatsing van de zonneboiler.
  • De installatie moet geplaatst zijn in een regelmatig vergund of geacht vergund gebouw volledig gelegen op het grondgebied van Blankenberge.
  • Bij woongebouwen dient de subsidie aangevraagd te worden door de verenigde mede-eigenaars of de syndicus.
 • Thermografie
  • Als eerste stap dient de aanvrager thermografische opnames, al dan niet in combinatie met een blower door test, te laten uitvoeren in een bestaande woning.
  •  Vervolgens moet er aan de hand van het opgestelde rapport een investering met betrekking tot isolatie gebeuren. Voor het bekomen van de subsidie dient er een minimum investering van 500,00 EUR uitgevoerd te worden behalve als uit het rapport blijkt dat alle mogelijke investeringen met betrekking tot isolatie reeds gebeurd zijn.
 • Micro-wkk
  • De premieaanvraag moet ingediend worden uiterlijk één jaar na de plaatsing van de micro-WKK.
  • De installatie moet geplaatst zijn in een regelmatig vergund of geacht vergund gebouw volledig gelegen op het grondgebied van Blankenberge.
  • Bij woongebouwen dient de subsidie aangevraagd te worden door de verenigde mede-eigenaars of de syndicus.
 • Warmtepompsystemen
  • De premieaanvraag moet ingediend worden uiterlijk één jaar na de plaatsing van het warmtepomp systeem.
  • De installatie moet geplaatst zijn in een regelmatig vergund of geacht vergund gebouw volledig gelegen op het grondgebied van Blankenberge.
  • Bij woongebouwen dient de subsidie aangevraagd te worden door de verenigde mede-eigenaars of de syndicus.
  • De warmtepomp kan niet worden gebruikt voor actieve koeling.
  • De warmtepomp staat in voor de hoofdverwarming van het gebouw en het compressorvermogen van de warmtepomp, gemeten volgens EN 14511 of EN 255, bedraagt minstens 80% van de normale warmteverliezen van het gebouw, berekend volgens NBN B62-003.
  • De warmtepomp is geïnstalleerd volgens de 'Code van goede praktijk voor de toepassing van warmtepompsystemen in de woningbouw'.
  • De COP, onder de vermelde condities, is hoger of gelijk aan:
   • 4,3 voor bodem/water warmtepompen (brontemperatuur 0°C, afgiftetemperatuur 35°C) (gemeten volgens EN14511 of EN255)
   • 5,1 voor water/water warmtepompen (brontemperatuur 10°C, afgiftetemperatuur 35°C) (gemeten volgens EN14511 of EN255)
   • 3,1 voor lucht/water warmtepompen (brontemperatuur 2°C, afgiftetemperatuur 35°C) (gemeten volgens EN14511 of EN255)
   • 2,9 voor lucht/lucht warmtepompen (brontemperatuur 2°C, afgiftetemperatuur 20°C) (gemeten volgens EN14511 of EN255)
   • 4,3 voor directverdamping/water gemeten volgens CETIAT (brontemperatuur 0°C, afgiftetemperatuur 35°C)
   • 4,3 voor directverdamping/directcondensatie gemeten volgens CETIAT (brontemperatuur 0°C, afgiftetemperatuur 35°C)

Bedrag van de premie

 • zonneboilers: 15% op de kostprijs (inclusief plaatsing en BTW) van een systeem voor de verwarming van sanitair water en gebouwen, met een maximum van 250 euro per woon- of bedrijfsgebouw.
 • thermografie: 50% op de kostprijs (inclusief de BTW) voor het uitvoeren van thermografische opnames (al dan niet gecombineerd met een blower door test), met een maximum van 250,00 EUR per woongebouw of bedrijfsgebouw.
 • warmtepomp: 15% op de kostprijs (inclusief plaatsing en BTW) van een waterpomp systeem, met een maximum van 250,00 EUR per gebouw.
 • micro-wkk: 15% op de kostprijs (inclusief plaatsing en BTW) van een micro-WKK, met een maximum van 250,00 EUR per gebouw.
Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Blankenberge:
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge premie premies