Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Blankenberge: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Blankenberge

J.F.Kennedyplein 1
8370 Blankenberge
tel050/43 57 07

Subsidie voor het aanpassen, verbouwen of bouwen van handelszaken in functie van de toegankelijkheid voor andersvaliden

Het stadsbestuur verleent een toelage voor het treffen van voorzieningen voor rolstoelgebruikers / andersvaliden bij aanpassing of verbouwing van bestaande handelszaken (inbegrepen vrije beroepen en diensten) of bij nieuwbouw ervan. De uitgevoerde werken moeten voldoen aan de normen inzake integrale toegankelijkheid, zoals bepaald in de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid d.d. 05.06.2009.
 
Voorwaarden
 • De werken moeten stedenbouwkundig vergund zijn
 • De uitvoeringstermijn voor alle werken is bepaald op 2 jaar gerekend vanaf de datum van principiŽle toekenning van de toelage. Binnen deze termijn moeten de facturen van de werken ingediend zijn.
 • De toelage kan aangevraagd worden door de bouwheer die de werken uitvoert en bekostigt.
 • De handelszaak mag niet seizoengebonden zijn of een seizoenhandel betreffen en moet gedurende het ganse jaar geopend blijven
 • Bij vensterverkoop moet voldaan worden aan de reglementering terzake
 • Werken aan handelszaken waarvoor een precaire vergunning wordt verleend, zijn van betoelaging uitgesloten
 • De handelszaak moet stedenbouwkundig vergund zijn en conform de vergunning uitgevoerd zijn of geacht worden stedenbouwkundig vergund te zijn
 • De verbouwingswerken mogen slechts aanvangen nŗ de principiŽle toekenning van de toelage of na het expliciet akkoord van het Stadsbestuur.

Volgende werken komen in aanmerking
 • Het voorzien van een toilet voor rolstoelgebruikers (verplicht te combineren met de 2 volgende punten)
 • Het toegankelijk maken van de handelsruimte voor rolstoelgebruikers door het vernieuwen of verbouwen van de inkomdeur/etalage (verplicht te combineren met volgend punt)
 • Het toegankelijk maken van de handelsruimte voor rolstoelgebruikers door het verlagen van de inkomdorpel of het voorzien van een helling binnen de rooilijn (verplicht te combineren met voorgaand punt)

De premie bedraagt
 • 1250 euro voor het voorzien van een toilet voor rolstoelgebruikers
 • 1250 euro voor het vernieuwen of verbouwen van de inkomdeur/etalage
 • 1250 euro voor het verlagen van de inkomdorpel of het voorzien van een helling binnen de rooilijn.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Blankenberge:
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge premie premies