Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Blankenberge: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Blankenberge

J.F.Kennedyplein 1
8370 Blankenberge
tel050/43 57 07

Verwervingspremie

Voorwaarden

 • De aanvrager is een natuurlijke persoon die op de referentiedatum minder dan 40 jaar oud is. De datum van de 40ste verjaardag is bepalend. Dit geldt tevens voor de eventuele partner en alle andere leden van het gezin, met uitzondering van zorgbehoevende bewoners die onder de noemer ‘zorgwonen’ met het gezin samenleven.
 • De aanvraag wordt ingediend ofwel door een natuurlijke persoon die alleenstaande is, of door natuurlijke personen die wettelijk of feitelijk samenwonen of in de nieuwe woning zullen samenwonen. In het tweede geval moeten alle leden van het gezin voldoen aan de voorwaarden voor het bekomen van de toelage, tenzij dit expliciet vermeld is in het artikel. Dit geldt niet voor zorgbehoevende bewoners die onder de noemer 'zorgwonen' met het gezin samenleven.
 • De aanvrager en/of zijn/haar partner moet, gerekend vanaf de referentiedatum, volgens de gegevens van de bevolkingsdienst minstens drie jaar op het grondgebied van de gemeente gewoond hebben binnen een termijn van zes jaar vóór de referentiedatum. Wanneer de partner geen eigendomstitel heeft in de premiewoning, geldt dit enkel voor de aanvrager. De partner zonder eigendomstitel of een ander lid van het gezin kunnen hun bewoning in Blankenberge hiervoor niet in aanmerking laten nemen. Deze voorwaarde geldt niet voor een premiewoning gelegen in het centrumgebied.
 • De aanvrager en/of zijn/haar partner hebben nog niet eerder genoten van een verwervingspremie voor een andere woning op het grondgebied van de stad Blankenberge.
 • De toelage wordt verleend voor de verwerving van een bestaande of nieuwe woning of voor de bouw van een woning die aan alle hieronder vermelde punten voldoet:
  • ze moet als woning stedenbouwkundig vergund zijn en conform de vergunning uitgevoerd zijn of geacht worden stedenbouwkundig vergund te zijn;
  • het moet gaan om de enige woning van de aanvrager en zijn/haar eventuele partner;
  • ze moet na het betrekken bestemd zijn als woongelegenheid voor de permanente huisvesting van de aanvrager en zijn gezin.

Bedrag van de premie

voor woningen binnen het centrumgebied:
Een startpremie van € 4 000,00 wordt uitbetaald na het verlijden van de lenings- of aankoopakte, of het ondertekenen van het gelijkwaardig contract, als eerste tegemoetkoming bij de verwerving. Deze startpremie wordt na de principiële toekenning definitief toegekend en uitbetaald. De vervolgpremie: gedurende 5 opeenvolgende jaren wordt 50% van de onroerende voorheffing voor de betreffende woning terugbetaald, met een maximum van € 800,00 per jaar.

voor woningen op het grondgebied van Blankenberge buiten het centrumgebied:
Een startpremie van € 2 000,00 wordt uitbetaald na het verlijden van de lenings- of aankoopakte, of het ondertekenen van het gelijkwaardig contract, als eerste tegemoetkoming bij de verwerving. Deze startpremie wordt na de principiële toekenning definitief toegekend en uitbetaald. De vervolgpremie: gedurende 5 opeenvolgende jaren wordt 50% van de onroerende voorheffing voor de betreffende woning terugbetaald, met een maximum van € 800,00 per jaar.

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Blankenberge:
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge premie premies