Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Boechout: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Boechout

Heuvelstraat 91
2530 Boechout
tel03/460 06 11

Subsidie voor de aanplanting en/of het onderhoud van kleine landschapselementen

Met ingang van heden verleent de gemeenteraad van Boechout een toelage voor de aanplant en het onderhoud van welbepaalde landschapselementen om zo de eigenheid van het landelijk gebied te behouden.

Voorwaarden
 • De toelage heeft betrekking op kleine landschapselementen die gelegen zijn in het gebied van de gemeente Boechout. Wordt als gebied verstaan: agrarisch gebied, natuurgebied, natuurreservaat, parkgebied, alle gebieden die in het GNOP als waardevol erkend worden en alle groene ruimten in en buiten de dorpskern alsook fruittuinen.
 • Beplantingen of heraanplanting die deel uitmaken van de voorwaarden begrepen in een kapvergunning komen niet in aanmerking voor een toelage voor aanplant, uitgezonderd aanplantingen bij tussentijds kappen waarbij de pare of onpare bomen blijven staan voor een periode van 5 jaar zodat de bomenrij landschappelijk bewaard blijft. Groenschermen die opgelegd worden in het kader van bouw- of milieuvergunning komen wel in aanmerking.

Aanplant of aanleg

Om voor betoelaging bij aanplant of (her)aanleg in aanmerking te komen moeten de landschapselementen aan de volgende criteria voldoen:
 • Heggen, hagen, houtkanten, houtwallen
  • Minimale lengte: 20 meter
  • Plantafstanden: 0,3 tot 0,5 meter in hagen, 3 tot 4 meter in heggen, houtwallen en houtkanten naargelang de stamomtrek van de struik.
  • Plantgoed: minimumformaat: 60-80 cm
 • Bomenrij
  • Beworteld plantgoed: minimaal 10 bomen, plantafstand 7 tot 10 meter, stamomtrek 8 - 10 cm
  • Niet-bewortelde poten: minimaal 20 stuks, plantafstand 5 tot 7 meter, stamomtrek minstens 20 cm.
 • Hoogstamboomgaarden: minstens 10 bomen
 • Veedrinkpoelen:
  • Minimumoppervlakte ter hoogte van het maaiveld: 30 m², voldoende diep zodat de poel het ganse jaar door water bevat; maximaal 1,5 meter diep.
De toelagen bedragen voor de respectieve aanleg van:
 • hagen, heggen, en -wallen: 0,50 euro per plant
 • hoogstammig beworteld plantgoed (bomenrijen en boomgaarden): 10 euro per boom
 • niet bewortelde poten (bomenrijen): 2,50 euro per poot
 • veedrinkpoelen: 5 euro per m²
Bij gecombineerde aanleg (bv. bomenrij in houtkant, ...) dienen de verschillende bedragen per bepaling samengevoegd te worden.


Onderhoud
Om voor betoelagen bij onderhoud in aanmerking te komen moeten de landschapselementen aan de volgende criteria voldoen:
 • Knotbomenrij: minstens 5-jarige takken; minstens 10 bomen in de rij
 • Veedrinkpoel: minimum oppervlakte ter hoogte van het maaiveld: 30 m².
 • Bij beheer van de veedrinkpoelen moeten de volgende regels gevolgd worden:
  • het slibpakket dient minstens éénmaal in de vijf jaar tot op de harde bodem worden geruimd
  • er moet met mechanische middelen voorkomen worden dat de ondergedoken waterplanten de poel volledig bedekken
  • rond de poel mag in een straal van drie meter geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt worden.
  • de oevers moeten glooiend aangelegd worden
  • maximum de helft van de poel moet beschaduwd worden
  • minimum de helft van de omtrek van de poel moet voor het vee onbereikbaar gemaakt worden
  • het spoelen van tanks waarin zich pesticiden bevonden is er verboden
  • het uitzetten van eenden, ganzen, zwanen en gelijk welke vissoort is verboden
  • geen enkele afvalsoort mag in de poel achtergelaten worden.
Betoelaging voor onderhoud bedragen voor:
 • knotbomen: 7,50 euro per boom
 • veedrinkpoelen: 5 euro per m²
De frequentie waarmee de premie kan aangevraagd worden bedraagt voor:
 • knotbomen: om de 5 jaar
 • veedrinkpoelen: om de 5 jaar

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Boechout:
Boechout
Boechout
Boechout
Boechout
Boechout
Boechout premie premies