Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Bonheiden: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Bonheiden

Waversesteenweg 13
2820 Bonheiden
tel015/50 28 00

Subsidie voor kleine landschapselementen

Voorwaarden

 • De gemeentelijke subsidie kan enkel toegekend worden voor het aanplanten, aanleggen of onderhouden van kleine landschapselementen op het grondgebied van de gemeente Bonheiden.
 • Enkel de aanplant, aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen op percelen met volgende bestemming komen in aanmerking: groengebieden, bosgebieden, natuurgebieden, parkgebieden, agrarische gebieden, recreatiegebieden, woongebieden met landelijk karakter.
 • De kleine landschapselementen moeten zich op minstens 15m van een woning of bedrijfsgebouw bevinden.
 • Er kan alleen een subsidie worden toegekend als gebruik gemaakt wordt van planten die op de goedgekeurde lijst met inheemse plantensoorten staan.
 • De aanplantingen mogen geen commercieel doel hebben.
 • De kleine landschapselementen moeten gedurende minstens 10 jaar intact en integraal op dezelfde plaats behouden blijven.
 • De aanvrager:
  • Moet eigenaar of huurder zijn van de percelen waarop het kleine landschapselement aangeplant/aangelegd wordt of aanwezig is.
  • Verbindt zich tot alle nodige instandhoudingszorgen voor de beplantingen waarvoor een toelage wordt verkregen. Hij staat in voor de vrijwaring tegen vraat door wild of vee, voor de optimale groeikansen van de beplantingen en voor de onmiddellijke vervanging van afgestorven, sterk misgroeiende of beschadigde exemplaren in het eerstvolgend plantseizoen.
 • De aangevraagde werken moeten in overeenstemming zijn met en uitgevoerd worden volgens de bestaande
  regelgeving. Indien de handeling meldings- en/of vergunningsplichtig is, dient deze hieraan te voldoen om in aanmerking te komen voor betoelaging. De aanplant en het onderhoud moet gebeuren volgens de code van goede natuurpraktijken.
 • De aanplantingen dienen te gebeuren volgens de wettelijke afstand tot de perceelsgrens.
 • Beplantingen die deel uitmaken van de voorwaarden begrepen in een kapvergunning, bouwvergunning,
  milieuvergunning of compensatiedossier, komen niet in aanmerking voor subsidiëring. Ook het onderhoud van deze beplanting komt niet in aanmerking voor subsidiëring.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Bonheiden:
Bonheiden
Bonheiden
Bonheiden
Bonheiden
Bonheiden
Bonheiden premie premies