Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Boom: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Boom

Antwerpsestraat 44
2850 Boom
tel03/880.18.00

Gevelrenovatiepremie

Voor zover voldaan wordt aan de hierna bepaalde voorwaarden en binnen de perken van het jaarlijks op de gemeentebegroting ingeschreven en goedgekeurde krediet, verleent het gemeentebestuur van Boom een premie aan natuurlijke personen voor het verfraaien van gevels van gebouwen gelegen op het grondgebied van de gemeente Boom.
 
Voorwaarden
 • Het reglement is van toepassing op gebouwen die minstens 30 jaar oud zijn, met een ‘kadastraal inkomen” dat 1.500,00 EUR niet overschrijdt en die gekadastreerd zijn als huis.
 • Het gebouw moet verder in goede staat zijn of in goede staat gebracht worden, d.w.z. aan bepaalde bouwtechnische eisen voldoen. Hieronder wordt verstaan dat het gebouw geen uiterlijke tekenen mag vertonen van uitgesproken gebreken, zelfs niet van beperkte aard, aan buitenmuren en voegwerk, schoorstenen, dak, kroonlijst en dakgoten, buitenschrijnwerk en ruiten. Het gebouw moet in orde zijn of in orde gebracht worden met andere reglementeringen en wetgeving (stedenbouwwetgeving, milieuwetgeving, decreet op de bescherming van de monumenten, publiciteit,…).

Betoelaagbare werken
Voor deze premie worden onder gevelverfraaiing de volgende werken verstaan, voor zover de gevels grenzen aan de straatkant:

 1. De reiniging van de volledige gevels, ondermeer door volgende milieuvriendelijke technieken, afhankelijk van de gevelmaterialen :
  • het bespuiten met nat zand;
  • hydropneumatische zandschuring;
  • het afspoelen met zuiver water;
  • natte verzadigde stoom;
  • tensio-actieve producten;
  • lagedruk-waterschuim;
  • reinigen onder hoge druk;
  • gommen.
 2. Volgende onderhoudswerken:
  1. vernieuwing van gevelstenen;
  2. cementering;
  3. plaatsen van een crépibezetting;
  4. kaleien
  5. (her)bepleisteren van gevels;
  6. aanbrengen van steenstrips op een gevel;
  7. plaatsen van plaketten;
  8. (her)schilderen van de volledige gevels;
  9. reinigen en hervoegen van de volledige gevel;
  10. zandstralen of chemisch reinigen van de gevels;
  11. effenwerken;
  12. afbijten, enkel van bepleistering op stenen of bakstenen;
 3. Alle voorbereidende werken voor zover die deel uitmaken van deze verfraaiingswerken, zoals :
  1. werken ter bescherming van de raamomlijstingen en de aangrenzende gevels;
  2. huur, plaatsen en verwijderen van stellingen;
  3. werken tot versterking en herstel van de grondlaag voor de verf;
 4. Aanbrengen van allerhande afwerkings- en beschermingsproducten die deel uitmaken van de verfraaiingswerken, met name : vochtwerende producten, schimmelbestrijdingsmiddelen en verhardingsmiddelen.
 5. Het schilderen van de ramen, deuren en kroonlijsten, van het ander houtwerk, luiken, balkons, het traliewerk, de verlichtingstoestellen, dakgoten, aflopen voor regenwater en van alle decoratieve elementen als onderdeel van een globale gevelverfraaiing.
 6. Het opnieuw aanbrengen van houten geprofileerde kroonlijsten voor zover dit deel uitmaakt van een globale gevelverfraaiing.
De aanvraag voor deze premie wordt aangetekend ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen, Antwerpsestraat 44 te 2850 Boom, vóór de aanvang van de werken.

Subsidiebedrag
Het bedrag van de premie wordt vastgesteld per gebouw in functie van de kostprijs (exclusief BTW) van de werken, en van de hoogte van het kadastraal inkomen, als volgt:
 • KI tot en met 1125 euro: 30% van de kostprijs met een maximum van 700 euro
 • KI tot en met 1500 euro: 20% van de kostprijs met een maximum van 700 euro.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Boom:
Boom
Boom
Boom
Boom
Boom
Boom premie premies