Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Boortmeerbeek: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Boortmeerbeek

Pastorijstraat 2
3190 Boortmeerbeek
tel015/51 11 45

Premie voor inbraakpreventie

Binnen de perken van de jaarlijkse beschikbare budgetten wordt door het college van burgemeester en schepenen een premie verleend aan zelfstandigen, bedrijven, verenigingen en personen die technopreventie maatregelen hebben genomen ter beveiliging van hun gebouwen, gelegen op het grondgebied van Boortmeerbeek en die hiertoe een toelageaanvraag volgens de hiernavolgende voorschriften hebben ingediend.
 
Voorwaarden
 • De premie wordt aangevraagd voor een gebouw door de vruchtgebruiker die er zijn domicilie heeft of door de eigenaar van de woning die elders in deze of een andere gemeente zijn domicilie heeft of door de voorzitter van de vereniging of door de zelfstandige uitbater van de handelszaak gelegen in de gemeente.
 • Er kan slechts éénmaal per gebouw een premie worden toegekend. Voor ieder gebouw kan het technopreventief advies worden gevraagd.
 • De genomen maatregelen moeten bijdragen tot de beveiliging van het hele gebouw en moeten het risico op inbraak voor het hele gebouw verkleinen. Dit houdt in dat alle als belangrijk beschouwde gevelopeningen (zoals daar zijn: deuren, ramen, keldergaten, lichtkoepels, verluchtingsopeningen en garagepoorten) die directe toegang verschaffen tot het gebouw moeten worden beveiligd.
 • De maatregelen die in aanmerking komen, moeten gericht zijn op de verbetering van de organisatorische en de fysische beveiliging van het gebouw.
 • Voor de premie komen alleen in aanmerking de gebouwen waarbij de maatregelen die tijdens het voorafgaand technopreventief advies werden aanbevolen door de gemeentelijk aangestelde (technopreventief adviseur) als voldoende uitgevoerd worden geëvalueerd.
 • Voor de premie komt in aanmerking:
  • de installatie van veiligheids- of schrikverlichting
  • de beveiliging van alle buitendeuren die direct toegang geven tot het gebouw
  • de beveiliging van andere gevelopeningen die direct toegang geven tot het gebouw, zoals dit tijdens het voorafgaand technopreventief advies door de bevoegde ambtenaar werd aanbevolen


Bedrag van de premie
De premie bedraagt 25 % van de aankoop en/of installatiekosten, BTW exclusief, met een maximum van 250,00 EUR. De gedane kosten dienen minimum 250,00 EUR, exclusief BTW, te bedragen.

Slachtoffers van een recente inbraak in een gebouw gelegen in de gemeente Boortmeerbeek (maximum 2 jaar voor aanvraag) ontvangen een startpremie van 125,00 EUR extra.

Indien één van de bewoners ouder is dan 60 jaar, wordt er eveneens een extra premie van 125,00 EUR toegekend.
Indien aan elk van de voorwaarden voldaan werd, zijn deze premies cumuleerbaar.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Boortmeerbeek:
Boortmeerbeek
Boortmeerbeek
Boortmeerbeek
Boortmeerbeek
Boortmeerbeek
Boortmeerbeek premie premies