Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Borgloon: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Borgloon

Speelhof 10
3840 Borgloon
tel012/67 36 73

Premie voor gevelreiniging

Binnen de perken van de op de jaarlijkse begroting ingeschreven kredieten wordt een gemeentelijke premie toegekend aan de inwoners, eigenaars, huurders of vruchtgebruikers die de gevel van hun woning of handelspand of een onderdeel ervan opfrissen, verfraaien of reinigen, zonder een grote wijziging aan de gevel uit te voeren.
 
Voorwaarden
  • Wordt de aanvraag ingediend door de huurder of vruchtgebruiker, dan dient deze vergezeld te zijn van een schriftelijk akkoord van de eigenaar.
  • Het reinigen, verfraaien of opfrissen van de gevels mag in geen geval leiden tot een grondige wijziging van het uitzicht van het gebouw. Het herstel van de oorspronkelijke staat van netheid is beperkt tot reinigings- en schilderwerken van de gevels met uitsluiting van alle onderhouds- en herstellingswerken doch met inbegrip van de voorbereiding van het werk zoals het plaatsen van stellingen en/of de toepassing van een voorafgaand beschermingsprocédé.
  • De aanvrager moet eigenaar, huurder of vruchtgebruiker zijn van het pand, waarvoor hij de premie aanvraagt. Ingeval van huur dient de huurovereenkomst minimaal voor 9 jaar te zijn aangegaan.
  • Het pand waarvoor de premie wordt aangevraagd, dient tenminste 40 jaar oud te zijn.
  • Het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van het pand mag niet hoger zijn dan 40.000.
  • De gevel die in aanmerking wordt gebracht, dient zichtbaar te zijn vanaf de openbare weg.
  • De werken dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften en eventueel de bepalingen opgelegd in het kader van het decreet op de bescherming van de monumenten, indien het om een gebouw gaat dat gelegen is in een zone dat beschermd is als stadsof dorpsgezicht.
  • Het netto belastbaar gezinsinkomen volgens het laatste beschikbaar berekeningsformulier van het jaar voorafgaand aan de aanvraag mag het bedrag van € 30 985 niet te boven gaan.
  • Woningen of panden die in aanmerking komen voor een gewestpremie of een premie in het kader van het decreet op de bescherming van monumenten, kunnen niet genieten van deze gemeentelijke premie.

Bedrag van de premie
Het bedrag van de toelage bedraagt 25 % van de netto kostprijs (bedrag exclusief BTW) van de materialen en werken, indien de uitvoering door een aannemer is gebeurd, of van de kostprijs van de materialen (bedrag exclusief BTW), indien de werken door de aanvrager worden uitgevoerd. De toelage kan maximaal € 495 bedragen. De uitgaven voor bovenvermelde werken moeten minstens € 250 bedragen.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Borgloon:
Borgloon
Borgloon
Borgloon
Borgloon
Borgloon
Borgloon premie premies