Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Borgloon: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Borgloon

Speelhof 10
3840 Borgloon
tel012/67 36 73

Toelage voor het uitbouwen van verblijfsaccomodatie

Binnen de perken van de kredieten van elk jaar voorzien op de goedgekeurde gemeentebegroting, kunnen toelagen worden toegekend voor het uitbouwen van verblijfsaccommodatie.

Voorwaarden
  • Om voor toelage in aanmerking te komen dient de accommodatie over een minimum aan comfort te beschikken.
  • Elke wooneenheid (kamer of appartement) moet voorzien zijn van een lavabo met stromend water en verwarming.
  • De gebruikers moeten kunnen beschikken over een bad of douche met stromend water en toilet.
  • De kamers dienen te voldoen aan de brandbeveiligingsvoorschriften.
  • De gastenkamers dienen op een aanvaardbare wijze gescheiden te zijn van de overige lokalen teneinde de privacy van de gasten te verzekeren.
  • Bedoelde toelagen zijn uitsluitend bestemd voor gastenkamers in woningen op het grondgebied van de gemeente Borgloon.
  • Voor de aanvragen door rechtspersonen moet de zetel in Borgloon zijn gevestigd en dit gedurende een periode van 3 jaar.
  • Om in aanmerking te komen dient de aanvrager Europees onderdaan te zijn ofwel reeds drie jaar ononderbroken in de gemeente Borgloon woonachtig te zijn.

Bedrag van de toelage
De toelage bedraagt 20% van de werkelijk gedane kosten met een maximum van € 620 per ingerichte kamer. De toelage wordt in één schijf toegekend. De facturen van de gedane kosten mogen maximum 1 jaar oud zijn.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Borgloon:
Borgloon
Borgloon
Borgloon
Borgloon
Borgloon
Borgloon premie premies