Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Bornem: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Bornem

Hingenesteenweg 13
2880 Bornem
tel03/890 69 00

Premie voor isolatie

Voorwaarden

 • De premie wordt toegekend aan de aanvrager. De aanvrager dient gerechtigd te zijn tot het (laten) plaatsen van de isolatie waarvoor de aanvraag wordt ingediend.
 • De premie kan aangevraagd worden door:
  • de eigenaar van het gebouw.
  • de gebruiker of huurder van het gebouw mits een geschreven toelating van de eigenaar.
 • Het (laten) plaatsen van de dak-, muur-, of vloerisolatie dient in overeenstemming te zijn en uitgevoerd te worden volgens de bestaande wetten, reglementen, verordeningen en gebruiken.
 • De woning is minimum 10 jaar op het elektriciteitsnet aangesloten. Nieuwbouwwoningen komen dus niet in aanmerking.
 • Het nieuw geplaatste isolatiemateriaal voor het opspuiten van de spouwmuur haalt een Lambda-waarde die maximum 0,05 W/m.K bedraagt.
 • Voor het plaatsen van dakisolatie dient waar nodig een dampscherm te worden geplaatst ter voorkoming van condensatievorming in de isolatie. Het dak wordt verder luchtdicht en koudebrugvrij afgewerkt.
 • Facturen daterend vanaf 1 januari 2013 komen in aanmerking. Deze mogen maximum 1 jaar oud zijn.
 • De premie kan eenmaal per bouwdeel (dak, muur, vloer) en per woning worden toegekend.
 • Het aanvraagdossier omvat:
  • Het volledig ingevulde aanvraagformulier.
  • Kopie van de factuur van de installateur of aankoopbewijs voor zelfplaatsers.
  • Technische gegevens van de nieuwe isolatie waaruit moet blijken dat deze aan de vooropgestelde warmteweerstand voldoet.
  • Indien van toepassing: kopie aanslagbiljet personenbelastingen van 3 jaar vóór de aanvraag, waarop gezamenlijk belastbaar inkomen wordt bewezen.

Bedrag van de premie

 • 2 euro/m² voor zelfplaatsers met een maximum van 200 euro
 • 4 euro/m² voor de plaatsing door een installateur met een maximum van 200 euro
 • Het premiebedrag kan, alle andere premies in acht genomen, maximum 100% van de totale factuur bedragen.
 • Er geldt een maximumpremie van 300 euro per bouwdeel voor wie over een gezamenlijk belastbaar inkomen beschikt van maximum 29.000 euro, te verhogen met 1.510 euro per persoon ten laste. Dit bedrag dient jaarlijks aangepast te worden aan de index.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Bornem:
Bornem
Bornem
Bornem
Bornem
Bornem
Bornem premie premies