Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Bornem: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Bornem

Hingenesteenweg 13
2880 Bornem
tel03/890 69 00

Subsidie voor de aankoop van een mulchmaaier

Voorwaarden

  • De aanvraag tot betoelaging dient ten laatste 2 maand na de aankoop ingediend bij het college van Burgemeester en schepenen door middel van het door het gemeentebestuur ter beschikking gesteld aanvraagformulier.
  • Volgende bewijsstukken dienen samen met het aanvraagformulier ingediend te worden: een aankoopfactuur of gedetailleerd kassaticket, attest dat aantoont dat aan de voorwaarden van artikel 3 wordt voldaan.
  • Alvorens over te gaan tot betaling zal er op basis van de bewijsstukken een evaluatie gebeuren.
  • Aanvragers van de subsidie dienen de mulchmaaier op het aangegeven adres te bewaren en mogen deze niet vervreemden binnen een periode van 5 jaar na de subsidieaanvraag.
  • Blijken de voorwaarden niet nageleefd, dan zal de toelage niet uitbetaald of worden teruggeëist verhoogd met administratiekosten.

Bedrag van de premie

De subsidie bedraagt 10% op de aankoopprijs (excl. BTW) met een maximum van 100,00 euro.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Bornem:
Bornem
Bornem
Bornem
Bornem
Bornem
Bornem premie premies