Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Bornem: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Bornem

Hingenesteenweg 13
2880 Bornem
tel03/890 69 00

Subsidie voor kleine landschapselementen

Voorwaarden

 • De betoelaagbare landschapselementen moeten gelegen zijn op niet-bebouwde percelen in het landelijk gebied van de gemeente Bornem. Onder landelijk gebied wordt verstaan de zones die op het Gewestplan of B.P.A. aangeduid zijn als agrarisch gebied, bosgebied, natuurgebied, natuurreservaat of parkgebied
 • De subsidie kan worden aangevraagd door : ofwel de eigenaar van de landschapselementen, ook pachter van het perceel,  ofwel de beheerder (particulier of vereniging) van het landschapselement.

Aanplantingen

 • voor een haag, heg of houtkant :
  • 0,25 euro per plant (enkel streekeigen soorten)
  • de aanplanting dient een minimum lengte van 25 m te hebbende plantafstanden zijn: 0,3 m tot 0,5 m in hagen, 1 m in heggen en houtkanten/wallen
  • het plantgoed heeft een minimumformaat van 60-80 cm.
 • voor een bomenrij :
  • aanplanting van hoogstammig beworteld plantgoed : 3,75 euro per boom
  • enkel streekeigen soorten
  • het plantgoed heeft een stammtrek van minimum 8 tot 10 cm
  • plantafstand: 7 tot 10 m
  • de aanplanting betreft minstens 15 bomen.
 • voor knotbomen :
  • aanplanting van niet-bewortelde poten : 2,50 euro/stuk
  • de poten hebben ter hoogte van het maaiveld een stamomtrek van minstens 25 cm
  • de hoogte boven het maaiveld bedraagt minstens 1,75 cm
  • plantafstand: 5 tot 7 m
  • de aanplanting betreft minstens 20 knotbomen.
 • hoogstammige fruitbomen : 5 euro per boom
  • plantafstand: 5 tot 10 m
  • de aanplanting betreft minstens 15 hoogstamfruitbomen.
  • bebossing met streekeigen soorten (volgens bijlage) : 25 euro/are


Onderhoud van landschapselementen

 • Voor het knotten van knotbomen : 6,25 euro per boom
  • de toelage is om de 5 jaar of meer toekenbaar
  • minimum hoeveelheid: 10 knotbomen
 • Voor een onderhoudssnoei van een haag met een lengte van minimum 25 m : 0,25 euro per lopende meter; de toelage is om de twee jaar of meer toekenbaar.
 • Voor een onderhoudssnoei van een heg of een houtkant/houtwal met een lengte van minimum 25 m : 0,40 euro per lopende meter; de toelage is om de 5 jaar of meer toekenbaar.
 • Voor onderhoudshandelingen die nodig zijn om een boom te behouden of te herstellen zoals : snoei, wondverzorging, standplaatsverbetering, … (dus niet voor vellen van de boom).
 • Het bedrag van de toelage bedraagt 25% van de gemaakte kosten, te staven met een kopie van de facturen.


De subsidie bedraagt maximum 250 euro per aanvrager per jaar. De aanvraag gebeurt minimaal één maand voor de uitvoering van de werken; de nodige formulieren kunnen bekomen worden bij het gemeentebestuur van Bornem, dienst milieu en natuurontwikkeling.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Bornem:
Bornem
Bornem
Bornem
Bornem
Bornem
Bornem premie premies