Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Borsbeek: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Borsbeek

de Robianostraat 64
2150 Borsbeek
tel03/320 94 00

Premie voor de aanplanting en/of het onderhoud van kleine landschapselementen

De aanplanting en het onderhoud van streekeigen kleine landschapselementen op percelen gelegen in of grenzend aan agrarisch gebied, recreatie- of parkgebied wordt gesubsidieerd.
 
Voorwaarden
  • De aanplanting moet dienst doen als afbakening van een perceel
  • De aanplanting moet gebeuren conform bestaande wetten, reglementen en gebruiken
  • Het plantgoed moet een minimum afmeting hebben van 40 - 60 cm hoog voor bosplantsoenen en heesters en 8 - 10 cm bij hoogstammige bomen

De premie dient tenminste 1 maand voor de werken aangevraagd te worden bij het college van burgemeester en schepenen. De premie wordt 1 jaar na de aanvraagdatum uitbetaald op basis van het percentage plantsoen dat aangeslagen is. De subsidie voor de aanplant gebeurt op basis van het aantal bomen of planten, de onderhoudssubsidie wordt uitgekeerd per lopende meter of m≤ voor houtkanten.
Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Borsbeek:
Borsbeek
Borsbeek
Borsbeek
Borsbeek
Borsbeek
Borsbeek premie premies